Accelerate Suomi: Avoin haku taiteilijaresidenssiin CERNiin

ILMOITTAJA: SAASTAMOISEN SÄÄTIÖ
1.10.2019

Viimeinen hakupäivä 4. marraskuuta, 2019

Esittely

Accelerate Suomi on suomalaisille tai Suomessa asuville taiteilijoille kohdistettu tutkimusresidenssi CERNissä, Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa Sveitsissä. Residenssi tarjoaa taiteilijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä omaa taiteellista tutkimustaan huippututkimuksen kehdossa dialogissa CERNin tutkijoiden, insinöörien ja muun henkilökunnan kanssa.

Avoimen haun toteuttaa Arts at CERN yhteistyössä suomalaisen Capsula ry:n kanssa. Residenssi kestää kuukauden ja se tapahtuu vuoden 2020 aikana. Accelerate-ohjelma pyrkii tukemaan taiteilijoita yhdistämään oman taiteellisen työnsä hiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimukseen.

CERN tunnetaan World Wide Webin syntykotona. Siellä sijaitsee Large Hadron Collider, maailman tehokkain hiukkaskiihdytin, jonka avulla tutkijat hakevat vastauksia suuriin maailmankaikkeutta koskeviin kysymyksiin. CERNissä tehdään huippututkimusta ja luodaan aikalaiskulttuuria. Se on yksi maailman johtavista tutkimuslaboratorioista, joka tarjoaa stimuloivan ympäristön myös taiteelliselle tutkailulle ja ilmaisulle.

2. Avoin projektihaku taiteilijoille

Accelerate Suomi hakee taiteilijoita ja taiteilijayhmiä, joita kiinnostaa työskentely taiteen ja fysiikan rajapinnalla. Odotamme lennokkaita projektiehdotuksia, joista voi lukea, miten työ saa vaikutteita CERNin hiukkasfysiikan ja -tekniikan tutkimuslaboratorioista ja niissä tehdyistä havainnoista ja tutkimuksesta.

2.1 Kuka voi hakea?

-Suomen kansalaiset tai Suomessa vakituisesti asuvat taiteilijat.
-Nuoret sekä jo vakiintuneet taiteilijat.
-Hakijoilta vaaditaan hyvää englannin kielitaitoa.
-Hakijoilta edellytetään tutkimuksellista otetta taiteen tekemiseen.

2.2 Hakukriteerit

Projektiehdotuksesta odotetaan käyvän ilmi, miten taiteilijan työ vaikuttuu CERNin tutkimuksesta ja sen laboratorioissa tehdystä työstä. Asiantuntijoista koostuva jury arvioi hakemukset ja valitsee niistä yhden. Valinta perustuu seuraaviin kriteereihin:

-Ehdotuksen omaperäisyys ja linkittyminen CERNissä tehtävään tieteeseen, insinööritaitoon ja laboratorioyhteisöön.
-Aiheen kytkeytyminen nykytieteeseen ja sen kulttuurisiin merkityksiin
-Luova kunnianhimoisuus ja kielen ja ilmaisun innovatiivisuus
-Taiteen ja tieteen välisen dialogin omaperäinen käsittely
-Hankkeen soveltuvuus ja sen mahdollisuudet kehittyä CERNissä yhden kuukauden aikana.

6. Lisätietoja

http://saastamoinenfoundation.fi/accelerate-suomi-avoin-haku-taiteilija-residenssiin-cerniin/?fbclid=IwAR13yHtKApTekLMHmy6wJihg2ZG9p0dey5A2dQDqFN-jVtg9V0LSoimXNYw

https://arts.cern/

Info.arts@cern.ch

Kuraattori Ulla Taipale / Capsula
ulla.taipale@capsula.fi