Adjunkt och lektor till Institutionen för danspedagogik vid Stockholms konstnärliga högskola

ILMOITTAJA: STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA
6.5.2020

Lediga tjänster vid Institutionen för danspedagogik

Just nu söker vi en adjunkt och en lektor till Institutionen för danspedagogik vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

Sista ansökningsdag är 21 maj 2020.

Adjunkt i danspedagogik med projektledaransvar

Vi söker dig som vill arbeta med att leda ett projekt för utveckling av kandidatprogrammet i danspedagogik.
I anställningen ingår att som projektledare planera, driva och tillsammans med en arbetsgrupp genomföra ett utvecklingsarbete av kandidatprogrammet i danspedagogik utifrån förutsättningar som har formulerats i en projektplan. Som adjunkt i danspedagogik kan även viss undervisning och handledning av studenter ingå i anställningen.

Omfattning: 40 procent av heltid, tidsbegränsad till 1,5 år. Anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år.
Tillträde: 1 september 2020 eller enligt överenskommelse

Läs mer om tjänsten, vilka arbetsuppgifter som ingår, vilken behörighet som krävs, bedömningsgrunder, krav på ansökan samt hur urvalsprocessen går till här.

Lektor i danspedagogik eller dansdidaktik

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom danspedagogik och dansdidaktik.
Som lektor måste du ha både omfattande vetenskaplig såväl som pedagogisk erfarenhet med koppling till danspedagogik och/eller dansdidaktik. Du har konstnärlig praktik och djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Omfattning: 50 procent av heltid
Tillträde: 1 maj 2021 eller enligt överenskommelse

Läs mer om tjänsten, vilka arbetsuppgifter som ingår, vilken behörighet som krävs, bedömningsgrunder, krav på ansökan samt hur urvalsprocessen går:

https://uniarts.varbi.com/se/what:job/jobID:331020/iframeEmbedded:0/where:4