Ansökningsperiod på DOCH

ILMOITTAJA: STOCKHOLMS KONSTRNÄRLIGA HÖGSKOLA/DOCH
28.11.2017

Ansökningsperiod på DOCH (Dans och Cirkushögskolan)
https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=1351-A66-3ADB-5E

Fram till 15 januari 2018 kan du söka de här utbildningarna, som startar höstterminen 2018:

Kandidatprogrammet i dans

För dig som är intresserad av att utbilda dig genom dans och som vill arbeta som konstnär inom det professionella samtida dansfältet.
Utbildningens omfattning: 180 hp, sex terminers heltidsstudier
Huvudsakligt undervisningsspråk: Engelska
Mer om kandidatprogrammet i dans:  http://www.uniarts.se/utbildningar/kandidatprogram/dans_kandidat

Kandidatprogrammet i danspedagogik

För dig som vill undervisa i dans.
Utbildningens omfattning: 180 hp, sex terminers heltidsstudier
Huvudsakligt undervisningsspråk: Svenska
Mer om kandidatprogrammet i danspedagogik: http://www.uniarts.se/utbildningar/kandidatprogram/danspedagogik-kandidat

Ämneslärarprogrammet i dans

För dig som stimuleras av att arbeta med unga människor och vill undervisa i dans som konstnärligt ämne inom gymnasieskolan.
Utbildningens omfattning: 300 hp, tio terminers heltidsstudier
Huvudsakligt undervisningsspråk: Svenska
Mer om ämneslärarprogrammet i dans: http://www.uniarts.se/utbildningar/kandidatprogram/amneslarare-dans

Masterprogrammet i samtida cirkuspraktiker

För dig som är verksam som cirkusartist och som vill fördjupa dig i din cirkusteknik, utveckla nya former för cirkus och bidra till samtalet/diskussionen i det samtida konstfältet.
Utbildningens omfattning: 120 hp, två års studier på heltid
Huvudsakligt undervisningsspråk: Engelska
Mer om masterprogrammet i samtida cirkuspraktiker: http://www.uniarts.se/utbildningar/magister-masterprogram/samtida-cirkus-master

http://www.uniarts.se/

Har du frågor om utbildningarnas behörighetskrav, ansökningsprocess, studieavgifter etc, vänligen kontakta Utbildningsadministrativa avdelningen:
Telefon: 08 – 494 00 850, Epost: studieinfo.doch@uniarts.se