Ansökninsakademin: kurser 26.-27.10. (Helsingfors) och 16.-17.11. (Borgå)

ILMOITTAJA: ONA SANDBERG
14.10.2019

ANSÖKNINGSAKADEMIN
Skriver du ansökningar för dig själv eller för någon annan? Kulturproducenterna Ona Sandberg och Miira Holländer ordnar under hösten två veckoslutskurser i hur du skriver bra ansökningar.

Kursen riktar sig till personer som känner behov av fortbildning inom projektplanering, ekonomi och hur man skall lägga upp en god ansökan. Kursen går på ett konkret och kreativt sätt in på bland annat de vanligaste missarna folk gör, hur du får din ansökan att sticka ut samt olika finansieringsmöjligheter.

Deltagandet förutsätter inte en färdig projektidé.

KOMMANDE KURSER
26-27 oktober på Luckan i Helsingfors
16-17 november på Akan i Borgå

ANMÄLNINGAR
Helsingfors: senast 16 oktober
Borgå: senast 6 november
via akan.fi/ansokningsakademin
Pris: 50€

Länkar till Facebook-evenemang:
Helsingfors: Ansökningsakademin på Luckan
Borgå: Ansökningsakademin på Akan