Apply for summer courses in dance and choreography in DOCH

ILMOITTAJA: DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN
18.2.2019

Listening and sounding as expansion of dance practice – a course in practical sound engineering, gives you a solid insight and knowledge of sound engineering and audio work in order to expand your possibilities of working with sound as a material and a means of expression.
Course starts 10 June, fulltime, 5 weeks.

Read more about Listening and sounding as expansion of dance practice

Methods and forms of writing in relation to artistic practices – is aimed for artists, dancers and choreographers who want to, but have not yet, developed an independent writing practice.
Course starts 10 June, half time, 12 weeks.

Read more about Methods and forms of writing in relation to artistic practices

Welcome with your application before 15 March.

På svenska:

Sök till våra sommarkurser inom dans och koreografi!

Lyssnande och ljudande som expansion av danspraktik – en kurs i praktiskt ljudarbete där du får gedigen inblick i, och kunskap om, ljud och ljudteknik för att kunna utöka dina möjligheter att arbeta med ljud som material och uttrycksmedel. Kursen startar 10 juni, heltid under 5 veckor.

Läs mer om Lyssnande och ljudande som expansion av danspraktik

Metoder och former för skrivande i relation till konstnärliga praktiker – vänder sig till dig som är konstnär, dansare, artist, koreograf och andra som arbetar performativt som vill utveckla en självständig skrivpraktik. Kursen startar 10 juni, deltid under 12 veckor.

Läs mer om Metoder och former för skrivande i relation till konstnärliga praktiker

Välkommen med din ansökan senast 15 mars.

Stockholms Konstnärliga Högskola/Dans och Cirkushögskolan