Avaimia omaan polkuun -opas näyttää taiteen paikan palveluverkostossa

ILMOITTAJA: LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ
22.5.2018

Avaimia omaan polkuun -opas kuvaa nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa ja taiteen paikkaa osana ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten palveluja. Taidetoiminnassa nuori vahvistaa sosiaalisia taitojaan, itsetuntoaan sekä rohkeuttaan toimia. Näillä taidoilla nuoren on helpompi löytää oma paikka polulla kohti opintoja tai työelämää.

Nuorten tarinat poluista sekä taidetoimintaa ennen että sen aikana tekevät näkyväksi nuoren kokemuksen toimintaan osallistumisesta.

Oppaan kokonaisuudet käsittelevät nuorten palveluverkostoa, nuorten taidetoimintaa, nuoruutta elämänvaiheena, ohjaajan monenlaisia rooleja sekä moniammatillista yhteistyötä. Visuaalinen ja helppolukuinen opas ottaa kantaa myös toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja mahdollisiin inhimillisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Pdf-muotoisen oppaan latauslinkki löytyy tältä sivulta:
http://www.nuori.fi/toiminta/tenho/opas/

Avaimia omaan polkuun -opas on maksuton, ja se on tuotettu osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Tenho-toimintaa. Tenhossa vuosina 2015-2018 yli 700 nuorta vahvisti elämäntaitojaan elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajoissa kuudella paikkakunnalla eri puolilla Suomea.