Avoin verkkoaivoriihi kulttuurisen moninaisuuden edistämisestä taide- ja kulttuurikentällä

ILMOITTAJA: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
8.5.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää avoimen verkkoaivoriihen kulttuurisen moninaisuuden edistämisestä taide- ja kulttuurikentällä. Aivoriihi on avoinna 31.5. asti.

Verkkoaivoriihessä kerätään taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimivien sekä erilaisen taustan omaavien asiantuntijoiden näkemyksiä aihepiiristä ja ideoita keskeisistä kehittämistoimenpiteistä.

Verkkoaivoriiheen osallistumalla on mahdollista antaa näkemyksiä ja uusia avauksia, jotka tukevat ihmisten osallistumista niin palveluiden käyttäjinä ja kehittäjinä kuin luovan työn tekijöinä ja tuottajina.

Verkkoaivoriihen tuloksia hyödynnetään ministeriön työryhmän työssä ja valmisteltavissa linjausehdotuksissa.

Verkkoaivoriihi toteutetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

https://iris.fountainpark.frakt.io/dd13d3cc-cb7c-4d0d-b678-e078ef15ec69

Taustaa
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kulttuurista vuoropuhelua, yhdessä tekemistä ja osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta kulttuurin alalla. Tavoitteen edistämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän valmistelemaan ehdotukset linjauksiksi ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osallisuuden vahvistamisesta ja kulttuurisen moninaisuuden edistämisestä taide- ja kulttuurielämässä.