Cuporen julkaisu: Taiteen tiedotuskeskusten toiminta ja asema

ILMOITTAJA: KULTTUURIPOLITIIKAN TUTKIMUSKESKUS CUPORE
13.5.2020

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen vuosina 2018–2020 toteuttamassa tutkimushankkeessa kartoitettiin tiedotuskeskusten toimintaa ja merkitystä toimialoillaan. Lisäksi tavoitteena oli kehittää tiedotuskeskusten oman toiminnan seurantaa. Tutkimushankkeen aineiston muodostivat tiedotuskeskusten itsearviointi ja johtajahaastattelut, kysely eri aloilla toimiville taiteen ja kulttuurin ammattilaisille sekä dokumenttiaineisto. Tutkimushankkeen tilasi ja rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimuksen kohteena olivat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Frame Contemporary Art Finland, Kirjallisuuden vientikeskus FILI, Music Finland, Suomen pelialan keskus Neogames, Sirkuksen tiedotuskeskus, Suomen elokuvasäätiö, Tanssin Tiedotuskeskus ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO.

Johtopäätökset
Toimiala on tiedotuskeskusten toiminnan lähtökohta

Taiteen tiedotuskeskukset ovat syntyneet itsenäisinä kansalaisyhteiskunnan toimijoina eri aikoina ja erilaisista lähtökohdista. Erilaiset taustat ja toimialat vaikuttavat niiden toimintaan ja asemaan. Yhteistä kaikille tiedotuskeskuksille on oman toimialan edistäminen ja keskittyminen lähtökohtaisesti ammattimaiseen toimintaan.

Toimialoja tulisi kartoittaa tarkemmin

Tämän tutkimushankkeen puitteissa ei ollut mahdollista luoda kokonaiskuvaa eri toimialoista ja niitä edistävistä toimijoista eri toiminnan tasoilla. Täsmällisempi käsitys toimialojen koostumuksesta, mittakaavoista ja rakenteista auttaisi kohdentamaan, mihin tietyn alan edistämisessä kannattaa keskittyä. Tässä varsinkin suhde alan ammattilaisten omiin järjestöihin on tärkeä.

Julkishallinto tunnistaa ja tukee tiedotuskeskusten toimialoja vaihtelevasti

Tiedotuskeskusten erilaiset toimintamuodot nousevat eri toimialojen lähtökohdista, mutta myös valtio on osallistunut niiden ohjaamiseen esimerkiksi avustusmuotojensa kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kaikkien tiedotuskeskusten keskeinen rahoittaja. Se tunnistaa tiedotuskeskusten merkityksen omilla toimialoillaan, ja määrittelee ne strategisiksi kumppaneiksi. Esimerkiksi TEM mieltää tietyt toimialat, erityisesti musiikin, oman tukitoimintansa kohteeksi, mutta rajaa toiset selkeästi sen ulkopuolelle.

Tiedotuskeskukset vastaavat toimialoillaan monesta – nimi ei kuvaa toiminnan laajuutta

Vaikka tiedotus on osa kaikkien tiedotuskeskusten toimintaa, ei se käsitteenä kuitenkaan kuvaa tiedotuskeskusten koko toiminnan laajuutta. Tiedotuskeskusten toimintamuotoja ovat muun muassa taiteilijoiden tukeminen, alan edunvalvonta ja vaikuttajaviestintä, verkostoituminen, tilastointi, tiedonkeruu ja -välitys, välittäjätoiminta, koulutus ja kulttuurivienti.

Lue lisää ja lataa julkaisu: https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/toimialojen-edistajat