Digitaalisuus kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä -kysely

ILMOITTAJA: CUPORE
18.12.2017

Toivomme organisaatioltanne vastauksia kyselyyn, jossa kartoitetaan kulttuuritoimijoiden käytäntöjä, haasteita ja tarpeita digitaalisin keinoin ylläpidettävässä yleisösuhteessa.

Kysely on tarkoitettu kaikenkokoisille suomalaisille ammattimaisille kulttuurilaitoksille ja -toimijoille, joilla on yleisölle suunnattua esitys-, näyttely- tai palvelutoimintaa. Vastaaminen kyselyyn on vapaaehtoista, ja oman organisaation ilmoittaminen on valinnaista. Kyselyyn voi vastata usea henkilö samasta organisaatiosta.

Kysely on suomeksi osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/99916D70210AE10E.par

ja ruotsiksi osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/FF1D4E8BB19A8268.par.

Kysely on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyössä toteuttama. Kysely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä 2017 käynnistämää selvityshanketta “Digitaalisuus kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä”. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen jatkosuunnittelussa, ja tuloksista julkaistaan kooste talven 2018 aikana.

Vastausaikaa on 22.1.2018 asti.

Lisätietoja kyselystä: Tapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö, tapani.sainio@minedu.fi ja Anna Kanerva, Cupore, anna.kanerva@cupore.fi