DJ-jamit lauantaina 9.4. / DJ jam saturday 9 April

ILMOITTAJA: KAIKEN KESKUS I THE CENTER FOR EVERYTHING
29.3.2022

(info in english below)

DJ-jamit ovat jamit, joissa yhdistyy dj:n soittama musa ja kontakti-improvisaatiojamit.

Tarkkavaistoinen DJ seuraa yleisöä samalla intensiteetillä kuin improvisoiva muusikko improvisoivaa tanssijaa. 70-luvulla kontakti-improvisaatio syntyi tanssin kokemiseksi uudella tavalla ja kontakti-improjamit tuon kokemuksen jakamiseksi. DJ-jamit jatkavat ehdotuksia jameiksi vuonna 2022.

Jamien visuaalisuus muuttuu hieman jokaisella kerralla. nappuloita vääntelee DJ Samee.

Voit tulla ja mennä koska haluat, mutta suosittelemme saapumista yhteiseen virittäytymiseen ja jäämistä loppurinkiin saakka, koska se syventää kaikkien kokemusta jameista ja varmistaa, että kaikki tietävät samat turvallisuusohjeet.
 
SESSION RAKENNE
19 – 19.30 saapuminen
19.30 – 20 yhteinen vedetty virittäytyminen. virittäytymisen alussa käymme läpi turvallisuusohjeet ja päivitämme tilanteen.
20 – 21.30 jamit
21.30 – 22 tiputtelu ja loppurinki

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta kontakti-improvisaatiosta osallistuaksesi.
Nämä toimivat samalla täydellisinä etkoina.

Jamipaikka ja -aika:
Eskus – esitystaiteen keskus, sali 1 la 9. 4. 2022 klo 19 – 22 (eskus – esitystaiteen keskus, puhdistamo (rakennus nro 6) 2. krs. Virallinen osoite: kaasutehtaankatu 1/33, 00540 helsinki.)

Jamit tarvitsevat vähintään viisi ennakkoilmoittautumista jameja edeltävään päivään mennessä toteutuakseen.
 
DJ:
Samee Haapa on näyttelijä FIA, tanssija ja dj, jolla on takanaan 20 vuoden ura sekä vaihtoehtoisten klubien ja reivien järjestämisestä että radikaalin nykytanssin opettajana ja tekijänä. dj jamit aloitettiin helsingissä vuonna 2015 ja niitä sekoillaan nyt seitsemättä peräkkäistä vuotta. lisäksi hän järjestää myös sokkojameja ja nykyreivejä, joista viimeisin yhdistää tanssitunnin, kontaktijamit ja reivit.

Koronaturvallisuudesta:
tilaa tuuletetaan säännöllisesti. lisäksi tilassa on ilmanpuhdistin, joka tutkitusti vähentää tartuntariskiä. jos tulet jameihin niiden keskellä, käy ensin sanomassa heippa dj:lle ja kysymässä häneltä onko illan rakenteessa jotain erityistä mitä olemme sopineet jameista niiden alussa.
 
Muutama erityinen huomio:
kuvaamme jameissa hieman kuvia ja mahdollisesti videota tulevia eventtejä varten. jos et halua, että sinut tunnistetaan kuvista, tule kertomaan siitä jameissa dj:lle ja rajaamme sinut pois kuvista.

DJ-jamit toimivat turvallisemman tilan periaatteilla. Tämä tarkoittaa kunnioitusta kaikkia sukupuolia, seksuaalisuuksia, taustoja, kehoja ja kyvykkyyksiä kohtaan. rasistinen, seksistinen, homofobinen, transfobinen tai muulla tavoin syrjivä käyttäytyminen ei ole sallittua.

DJ vastaa tilassa turvallisuudesta eikä hänellä ole koskaan liian kiire reagoida – ei vaikka olisi kuinka tiukka miksaus käynnissä – koska tämä on tärkeysjärjestyksen kärjessä.

Tuu ja sekoo. Tai tuu ja lepää. Ei vaan voi tietää.


In English:

DJ Jam combines music played by a dj and a contact improvisation jam.

A sensitive DJ watches the crowd as closely as an improvising musician watches an improvising dancer. Contact improvisation was born in the 70’s to experience dance in a new way and CI jams were born to share this experience. DJ jam is one invitation for a jam in 2022.

The visuality of the jam will change slightly each time. DJ Samee twiddles the knobs.
You can come and go as you want, but we recommend arriving for the shared tuning-in and staying for the ending circle as that will deepen the experience of the jam and make sure everyone shares the same information regarding safety.

SCORE FOR THE SESSION
19 – 19.30 arrival
19.30 – 20 shared and facilitated tuning-in. here we will also go through the rules regarding safety, update the overall situation and form the groups
20 – 21.30 jam
21.30 – 22 cooling down and ending circle

You don’t need to have any experience about contact improvisation in order to join the jam.
And this might be a perfect way to start your nite out, too.

Jam place and time:
Eskus – performance center, studio 1 on saturday 9. 4. 2022 at 7pm-10pm. (eskus – performance center, puhdistamo (building n:o 6) 2. fl. official address: kaasutehtaankatu 1/33, 00540 helsinki.) the jam needs at least five enrolments latest the day before to be realised.

DJ:
Samee Haapa is an actor FIA, dancer and a dj, who has 20 years of experience in organising alternative clubs and raves and teaching and making radical contemporary dance. DJ jam was originally started in helsinki in 2015 and is now running its seventh year. They also organise the blindfold jam and the contemporary rave, the last of which is a combination of a dance class, contact jam and a rave.

COVID-19 safety:
The space is ventilated regularly. There’s also an air purifier in the space which lessens the risk of infection according to peer-reviewed research. If you come to the jam in the middle, please first come and say hi to the dj and ask if there’s anything particular that you should know about the practicalities we might have discussed in the beginning.

Note:
We’ll take some photos and possibly shoot some video at the jam. If you’d rather not be seen in these, come and tell it to the dj and we’ll sort it out.

DJ jam is committed to the principles of safer space. This means respect for all genders, sexualities, backgrounds, bodies and abilities. Racist, sexist, homophobic, transphobic or other oppressive behavior is not allowed.

DJ is in charge of safety in the space and they are never too busy to react so do feel free to contact them at any point if you have any concerns.

Come and flip. Or come and rest. No one knows.