Ehkä-tuotannon avoin haku vuoden 2021 ohjelmistoon

ILMOITTAJA: EHKÄ-TUOTANTO
29.4.2020

Ehkä-tuotanto hakee ehdotuksia nykytaidetila Kutomon vuoden 2021 ohjelmistoon. Vapaamuotoinen ehdotus voi olla esimerkiksi yhteistuotantona tuotettava kantaesitys, vierailuesitys, projekti, työpaja, keskustelu, tapahtuma tai 1–3 viikon työskentelyresidenssi.

Hakemuksia otetaan vastaan ensisijaisesti tanssi- ja esitystaiteen ammattilaisilta, ja hakijana voi olla yksittäinen taiteilija tai työryhmä.

Ehkä-tuotannon ja Kutomon ohjelmisto rakentuu eri reittejä: avoimen haun, kutsumenettelyn ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Avoimen haun kautta valitun ehdotuksen toteutuksesta neuvotellaan Ehkä-tuotannon ja tekijän välillä.

Kaikki Kutomolla toteutuva toiminta perustuu yhteistyöhön, jossa tekijöiltä edellytetään omarahoitusosuutta sekä omaa panosta työn kokonaistoteutuksessa. Taiteilijavetoisen Ehkä-tuotannon resurssit ovat rajalliset ja harkinnanvaraiset, ja Ehkän tuki määräytyy aina kulloinkin käytettävissä olevien taloudellisten ja muiden resurssien mukaisesti.

Viime vuosina Ehkä-tuotannon yhteistuottamiin kantaesityksiin on suunnattu tuotantoraha (1–2 viikon palkka/työryhmän jäsen), esityskorvauksia sekä mahdollinen residenssijakso Kutomolla. Vierailuesityksistä on maksettu esityskorvaukset ja kohtuulliset matkakulut, sekä tarvittaessa mahdollistettu muutaman päivän työskentely Kutomolla. Työskentelyresidenssi sisältää taiteilijalle tai ryhmälle ilmaisen työtilan, sekä asuintilat Kutomolla.

Hakuaika: 1.–31.5.2020

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostitse 31.5.2020 mennessä osoitteeseen ehkatuotanto@gmail.com.

Kirjoitathan hakemukseen selkeästi minkälaisesta yhteistyöstä olet kiinnostunut. Mainitse ehdotuksesi alussa erikseen hakemasi yhteistyömuoto tai -muodot (esim. kantaesitystuotanto, kantaesitystuotanto ja residenssi, vierailuesitys, residenssi, työpaja jne.) sekä mahdolliset ajankohdat.

Valinnoista päättää Ehkä-tuotannon taiteellinen työryhmä. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse 9.9.2020 mennessä.