Ehkä-tuotannon haku ehdotuksille nykytaidetila Kutomon vuoden 2020 ohjelmistoon

ILMOITTAJA: EHKÄ-TUOTANTO
2.5.2019

Avoin haku vuoden 2020 ohjelmistoon!

Ehkä-tuotanto avaa haun ehdotuksille nykytaidetila Kutomon vuoden 2020 ohjelmistoon. Vapaamuotoinen ehdotus voi olla esimerkiksi vierailuesitys, projekti, työpaja, keskustelu, yhteistuotantona tuotettava kantaesitys tai 1-3 viikon työskentelyresidenssi.

Hakemuksia otetaan vastaan ensisijaisesti tanssi- ja esitystaiteen ammattilaisilta, ja hakijana voi olla yksittäinen taiteilija tai työryhmä.

Ehkä-tuotannon ja Kutomon ohjelmisto rakentuu eri reittejä: vapaamuotoisten ehdotusten, avoimien hakujen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Avoimen haun kautta valitun ehdotuksen toteutuksesta neuvotellaan Ehkä-tuotannon ja tekijän välillä.

Kaikki Kutomolla toteutuva toiminta perustuu yhteistyöhön, jossa tekijöiltä edellytetään omarahoitusosuutta sekä omaa panosta työn kokonaistoteutuksessa. Taiteilijavetoisen Ehkä-tuotannon resurssit ovat rajalliset ja harkinnanvaraiset, ja Ehkän tuki määräytyy aina kulloinkin käytettävissä olevien taloudellisten ja muiden resurssien mukaisesti.

Hakuaika: 1.-31.5.2019

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostitse 31.5.2019 mennessä osoitteeseen ehkatuotanto@gmail.com.

Valinnoista päättää Ehkä-tuotannon taiteellinen työryhmä. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse elokuun loppuun mennessä.