Elokuussa 2021 haettavia apurahoja ja avustuksia

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
4.8.2021

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta: Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha (Hakuaika 01.04.2021 – 30.09.2021)
https://www.espoo.fi/kulttuuriavustukset

Suomen Kulttuurirahasto: Liikkuvuusapurahat taiteilijoille ja taidekriitikoille (Hakuaika 10.08.2021 – 31.08.2021)
https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku/liikkuvuusapuraha-elokuun-haku

Alfred Kordelinin säätiö: Elokuun haku 2021 (Hakuaika 01.08.2021 – 15.08.2021)
https://kordelin.fi/apurahat

 

Jatkuvat haut:

Tampereen kaupunki: Tuotantotuki.
Tuotantotukea myönnetään Tampereella järjestettävien kaikille avoimien tapahtumien ja projektien järjestelyistä aiheutuviin kuluihin.
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuurin-tekijoille/tuotantotuet.html

Vantaan kaupunki: Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset.
Vapaa-ajan lautakunta myöntää kohdeavustuksia Vantaalla toteutettaviin, kaikille avoimiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/talous_ja_strategia/avustukset/kulttuuriavustukset_ja_-palkinnot/taide-_ja_kulttuuritapahtumien_avustukset

Helsingin kaupunki: Kulttuurin avustukset.
Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla avustuksia noin 17 miljoonaa euroa vuosittain. Haettavana on taide- ja kulttuuriavustuksia pysyväis- tai projektiluonteiseen toimintaan sekä kehittämisavustuksia 1-3 vuotisiin hankkeisiin.
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset

Ålands kulturdelegation: Resestipendium.
Kulturdelegationen kan bevilja resestipendium i syfte att främja och stimulera konstnärlig utveckling och/eller arbetsmöjligheter samt nätverkande. Stipendiet är riktat till enskilda kulturarbetare samt arbetsgrupper bosatta och hemmahörande på Åland.
https://www.kultur.ax/stipendier-och-understod/resestipendium


Aurora-tietokanta: http://www.aurora-tietokanta.fi/