Encounters in Art II – Tutkimuksen, taiteen ja hyvinvoinnin rajapinnat -seminaari Joensuussa

ILMOITTAJA: ITÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS
7.6.2018

Perjantai 26.10.2018 klo 9.00-16.30 Taidekeskus Ahjo, Kirkkokatu 23, Joensuu.

Seminaari on suunnattu yhteisötaiteilijoille, tutkijoille sekä julkisen ja kolmannen sektorin taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille.

Joensuussa pidettävän seminaarin järjestäjää pohjoiskarjalainen Tutkiva ja mahdollistava taide -hanke (TuMaTa) yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat lisäksi Taikusydän, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ja Taidekeskus Ahjo.

Encounters in Art II -seminaarin teemana on hyvinvointi taiteen soveltavien menetelmien käytön ja kehittämisen tavoitteena. Kansalaisten hyvinvoinnin edistämistä on käytetty laajasti julkisen taloudellisen tuen myöntämisen edellytyksenä, mutta myös yhtenä taiteellisen toiminnan oikeutuksena verrattain pitkään. Hyvinvoinnilla voidaan kuitenkin tarkoittaa monenlaisia asioita. Siihen voidaan viitata, kun puhutaan esimerkiksi itsensä toteuttamisesta, elämänlaadusta, voimavaroista, toimintamahdollisuuksista, osallisuuden kokemuksesta ja hyvän elämän edellytyksistä.

Suomessa on parhaillaan käynnissä useita hyvinvointiin liittyviä taide-, kulttuuri- ja tutkimushankkeita. TuMaTa kutsuukin Joensuuhun eri alojen edustajia keskustelemaan hyvinvoinnista paitsi teoreettisesti myös käytännön esimerkein ja tapauksin. Kuinka ja millä ehdoilla soveltavat taidemenetelmät voivat toimia kansalaisten hyvinvoinnin edistämisen välineenä? Mitä hyviä käytäntöjä hankkeissa on tähän mennessä luotu? Kenen hyvinvointiin hankkeissa on keskitytty ja millaisesta hyvinvoinnista on kyse? Mitä eettisiä ja metodisia haasteita sisältyy hyvinvointiin kytkeytyvien hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja tutkimukseen? Entä millaisia katvealueita tai marginaaleja hankkeissa tai niiden myötä on tullut esille?

Lisätietoja:

TuMaTa- hanke: Anna Logren, Heli Paulasto & Minni Hirvonen: anna.logren@uef.fi, heli.paulasto@uef.fi, minni.hirvonen@gmail.com
Taiteen edistämiskeskus Merja Pennanen: merja.pennanen@taike.fi