Ensimmäinen suomalainen barokkitanssiopas julkaistu

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTO
19.8.2019

Tanssipedagogi Maria Hostikan, tanssin tutkija Tiina Suhosen sekä historiallisiin tansseihin perehtyneen Elina Gundersenin kokoama Kaikuja peilisalista: Barokkitanssin perusteita esittelee länsimaisia barokin ajan näyttämötansseja 1600–1700 -lukujen vaihteesta. Teos on ensimmäinen suomenkielinen barokkitansseihin johdattava oppikirja.

1600–1700-lukujen vaihteessa koitti aikakausi, jolloin seura- ja näyttämötansseja voitiin ensimmäistä kertaa voitiin merkitä muistiin. Nimenomaan barokin ajan tansseille tuolloin luodun notaation ansiosta nykypäivänä näistä tansseista tiedetään huomattavasti enemmän kuin minkään muun aikakauden tansseista.

Barokkitanssi on tanssitekniikkana haastava. Sen erityispiirteitä ovat elegantti liikekieli täsmällisine askelineen ja niihin sovitettuine käsiliikkeineen, lonkista saakka tapahtuva jalkojen aukikierto, puolivarvastyöskentely yhden jalan tasapainoineen sekä ylöspäin pyrkivä liike.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian julkaisusarjassa ilmestyvät opas Kaikuja peilisalista: Barokkitanssin perusteita sisältää seitsemän barokkiajan tanssin alkuperäiset notaatiot ohjeineen sekä teosta varten sovitetun nuottiliitteen. Teoksessa esitellään myös tanssin merkitystä ja kehitystä ranskalaisessa hovikulttuurissa sekä historiallisten tanssien harrastusta ja opetusta Suomessa. Haastavan tekniikan hallitsemiseen tarvitaan yleensä opetusta. Maria Hostikka toteaa, että oppaan tarkoitus ei olekaan korvata varsinaista tanssin opetusta, vaan kenties syventää jo opittua tai auttaa tanssiharrastuksen alkuun.

– Barokin ajan seuratansseja tanssitaan monissa harrastajapiireissä, mutta barokkitanssia ei opeteta Suomessa pääkaupunkiseudun lisäksi juuri missään. Toivon oppaasta olevan hyötyä ja iloa etenkin tanssin ja musiikin opiskelijoille. Vaikkei tanssimisesta olisikaan kiinnostunut, opas toimii myös kurkistuksena tanssin ja musiikin eräänlaiseen kulta-aikaan, jolloin tanssi ja musiikki olivat saman asian kaksi puolta ja kulkivat kiinteässä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, Hostikka kuvailee.

Kaikuja Peilisalista: Barokkitanssin perusteita

ISSN 0359-2308
ISBN 978-952-329-131-7
Sibelius-Akatemian julkaisuja 17

Kirjaa myyvät Ostinato ja Unigrafia.

Kirja Helda-tietokannassa