ESIINTYJÄHAKU: Kaiken keskus etsii kahta ammattiesiintyjää immersiiviseen esitykseen ’lim’ (työnimi)

ILMOITTAJA: KAIKEN KESKUS
10.8.2020

Teoksen kuvaus:
Teos luo uuden planeetan, jota jotkut voivat kutsua fiktiiviseksi ja toiset uuden maailman ensimmäiseksi prototyypiksi. Teos käyttää pelisuunnittelun keinoja luodakseen yleisölle mahdollisuuden vaikuttaa uuden planeetan syntymään.

Teoksessa ei ole perinteistä katsomoa, vaan esitys tapahtuu harhaillen, leväten ja toimien yleisön jäsenen omien valintojen mukaan. Esitys tapahtuu salaisessa paikassa Helsingissä, jonne yleisön jäsen saa tarkat ohjeet lipunoston yhteydessä. Esityksen lähtöpaikka sijaitsee Helsingin keskusta-alueella. Teoksen yleisömäärä on rajoitettu.

Teoksen muu työryhmä: Sami Henrik Haapala (Samee Haapa), Jana Pejoska, Oscar Dempsey, Kaisa Kemikoski, Inna Huttunen ja Marko Mäkinen. Ohjausvastuu teoksessa on Haapalalla, mutta työskentely tapahtuu pääasiassa devisingin kautta.

Teoksen harjoitukset ovat osittain englanniksi. Esityksen pääkieli on suomi, mutta siinä saatetaan käyttää myös englantia.

Teosta suunnitellaan eläväksi esitykseksi, mutta sen suunnitelma saattaa muuttua, mikäli viralliset suositukset COVID-19 -viruksen osalta muuttuvat. Tällöin osa teoksesta saatetaan sovittaa etäesitykseksi. Muutoksista neuvotellaan työryhmän kesken.

Toivomukset hakijalta:
– Ammattikoulutus esiintyjänä esittävien taiteiden alueelta. Mikäli sinulla ei ole korkeakoulutason koulutusta, voit hakea teokseen mikäli sinulla on aiempaa kokemusta immersiivisistä, osallistavista tai pelillisistä esityksistä. Kerro tästä tarkemmin saatekirjeessä.
Myös viimeistä vuotta korkeakoulutasolla opiskelevat voivat hakea työtä, jolloin kokonaispalkka on Teatterialan työehtosopimuksen kohdan 12§ mukaisesti 5% pienempi.
– Kokemus esiintyjänä immersiivisissä, osallistavissa tai pelillisissä teoksissa
– Englanninkielen ja suomenkielen taito

Työnkuva:
Esiintyminen immersiivisessä ja pelillisessä esityksessä ’lim’ (työnimi). Esitys tapahtuu ns. löydetyssä tilassa sekä julkisessa tilassa. Työ sisältää myös teoksen muuta valmistelua, josta sovitaan erikseen valittujen esiintyjien kanssa.

Harjoitus- ja esitysaikataulu:
Harjoitukset:
9.9 klo 17 – 21
21.9 klo 17 – 21
5.10 klo 17 – 21
19.-23.10 klo 10 – 16
26.-27.10 klo 10 – 16
2.11 klo 17 – 22
6.11 klo 10 – 16
10.11 klo 10 – 16
11.11 klo 17 – 22
12.-13.11 klo 10 – 16
23.-28.11 klo 10 – 16 ja
7.-9.12.2020 klo 17 – 22.

Esitykset:
10.-12.12
17.-20.12
26.-27.12
30.-31.12.2020.

Harjoitukset ja esitykset tapahtuvat Helsingissä.

Teos on kestollinen (’durational’) esitys, jonka tarkka esitysaikataulu sovitaan harjoitusprosessin aikana. Esityspäivien aikataulutuksessa noudatetaan työehtosopimuksen ohjeita esityspäivän pituudesta.

Harjoitusajoista ei ole valitettavasti mahdollista neuvotella.

Palkka:
2300 €/kk. Kokonaispalkka on 3450 €.

Lähetä kuvallinen lyhyt CV (sisältäen yhteystiedot) sekä lyhyt (max. yksi A4) saatekirje, jossa kerrot kokemuksestasi liittyen yllämainittuihin toiveisiin pe 14. 8. mennessä osoitteeseen  centerforeverything@gmail.com

Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Jatkoon valitut esiintyjät pyydetään erilliseen koetilaisuuteen, joka pidetään su 23. 8. klo 14 Helsingissä.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan hakutuloksesta.

https://centerforeverything.com/?lang=fi

Kaiken keskus on sitoutunut ottamaan kaikki hakijat tasa-arvoisesti huomioon riippumatta iästä, ihonväristä, uskonnosta, kansallisuudesta, kyvykkyydestä tai seksuaalisesta suuntautumisesta (tai muusta mahdollisesta, jota emme ole huomanneet erikseen mainita), joten rohkaisemme kaikkia kiinnostuneita hakemaan huomioiden kuitenkin hakuilmoituksessa ilmoitetut toivomukset.