Esityskutsu: Hollo-Instituutin symposium taidekasvatuksen tulevaisuuden suunnista

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTO
4.5.2017

Hollo-Instituutin 7. vuosittainen tutkimussymposium Havahtumisia – Taidekasvatuksen tulevaisuuden suuntia viitoittamassa
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 12.-13.10.2017

Esityskutsu

Hollo-Instituutin 7. kansainvälinen symposium kokoaa yhteen taiteen ja pedagogiikan toimijoita ja tutkijoita jakamaan näkemyksiään taidekasvatuksen tulevaisuuden suunnista. Tapahtumassa on tavoitteena tarkastella taidekasvatusta mahdollisuutena vaihtoehtoisiin tulevaisuuden näkymiin, joissa erityisesti osallistuminen ja osallisuus sekä yhteisöllisyys ja yhteisyys tuottavat uudenlaista kulttuurista ja yhteiskunnallista toimijuutta.

Symposiumissa kysytään, miten ja millä ehdoilla taidekasvatus voi vaalia demokratiaa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, sivistystä ja kestävää elämäntapaa. Voisiko taidekasvatus toimia aktiivisemmin yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä ja tuottaa luovia ratkaisuja nykyajan visaisiin ongelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin? Symposiumin muita teemoja ovat taiteiden välinen pedagogiikka, taidepedagogiikan uudet kontekstit, monialainen yhteistyö, laajentuvat ammatilliset roolit ja tehtävänkuvat sekä esityksen ja esittävän taiteen monet muodot ja tehtävät. Keskustelun käynnistäjinä toimii kaksi kutsuttua esiintyjää, professori Charles Garoian (Penn State University, USA) ja professori Sruti Bala (Amsterdamin yliopisto).

Symposiumiin kutsutaan teemasta kiinnostuneita jatko-opiskelijoita, tutkijoita ja toimijoita tarjoamaan esitystä ohjelmaan.

Esitykset voivat tarkastella teemaa erilaisten kontekstien ja alojen näkökulmasta. Toivomme erityisesti esityksiä, joiden muoto poikkeaa tavanomaisesta suullisesta / kielellisestä esitystavasta. Ohjelma rakentuu seuraavien painotusten mukaan:
– toteutuneen tai meneillään olevan tutkimuksen esittely
– kokeilevan, aistisen tai kehollisen tutkimusmetodologian esittely
– taiteen ja tiedon yhteyttä painottavan käytännöllisen, pedagogisen ja / tai taiteellisen työtavan esittely

Kaikissa esityksissä kannustetaan suullisen ja aistisen / kehollisen esitystavan yhdistämiseen. Tutkimustulokset voidaan esittää esimerkiksi osallistavan työpajan kautta, ja käytännöllisiä työtapoja voi esitellä vaikkapa luentodemonstraation muodossa. Symposiumin ohjelmaan varataan runsaasti aikaa keskustelulle, jakamiselle, yhteistyölle ja verkostoitumiselle.

Lähetä ehdotuksesi (250-300 sanaa) sekä lyhyt bio (100-150 sanaa) 22.5.2017 mennessä osoitteeseen hollo2017@uniarts.fi.

Ehdotuksen tulee sisältää otsikko, kuvaus esityksen tarkoituksesta, sisällöstä ja esitysmuodosta. Kerrothan myös tila- ja tekniset tarpeet sekä mahdolliset muut huomioitavat asiat (esimerkiksi osallistujien lukumäärä) sekä yhteystietosi (organisaatio, sähköposti ja puhelin).

Ehdotuksen lähettäneille lähetetään tieto ehdotuksen hyväksymisestä 20.6.2017 mennessä. Suullisille esityksille varataan aikaa 25-30 min, työpajamuotoisille esityksille 45-60 min. Aikoihin sisältyvät keskustelut kuulijoiden ja osallistujien kanssa.

Symposiumin kielet ovat suomi ja englanti. Ehdotuksen voi laatia ja esityksen voi pitää suomeksi tai englanniksi.

Lisätietoa: hollo2017@uniarts.fi.

Kutsutut luennoitsijat:

Charles Garoian is professor of art education at Penn State University. He has performed, lectured, and conducted workshops in festivals, galleries, museums, and university campuses in the United States and internationally. Based on the critical strategies of performance art, his teaching focuses on exploratory, experimental, and improvisational art making processes in visual art studio and art education courses. In addition to his scholarly articles featured in leading journals on art and education, Garoian is the author of Performing Pedagogy: Toward an Art of Politics (1999); co-author of Spectacle Pedagogy: Art, Politics, and Visual Culture (2008); and, The Prosthetic Pedagogy of Art: Embodied Research and Practice (2013); all three volumes published by The State University of New York Press.

Sruti Bala is assistant professor in Theatre and Performance Studies at the University of Amsterdam, and research affiliate with the Amsterdam School of Cultural Analysis and Amsterdam Centre for Globalisation Studies. Her research interests are in the fields of participatory art, pedagogy and performance, feminism and postcolonial cultural history. She co-ordinates a research project on cultural practices of citizenship in the Dutch Caribbean. She is co-editor (together with Hanna Korsberg, Milija Gluhovic and Kati Röttger) of International Performance Research Pedagogies: Towards an Unconditional Discipline? (Palgrave Macmillan, 2017), and her forthcoming monograph is titled The Gestures of Participatory Art (Manchester University Press, 2018).

Järjestäjät:

Hollo-Instituutti  http://www.hollo-instituutti.fi

Taideyliopisto http://www.uniarts.fi

ArtsEqual, The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality, on Taideyliopiston koordinoima, monitieteinen tutkimushanke (vuosina 2015-2020), yksi suurimmista taiteiden ja taidepedagogiikan tutkimushankkeista Suomen historiassa. Hankkeen keskeisenä ajatuksena on: Taiteen ei tarvitse olla vain harvojen etuoikeus. Entä jos se olisikin kaikille kuuluva peruspalvelu? http://www.artsequal.fi

Lisätietoja: Esityskutsu Havahtumisia symposium , Back to senses symposium