Esitystaiteen seura etsii tuottajaa

ILMOITTAJA: ESITYSTAITEEN SEURA
5.3.2019

Haku 24.3.2019 mennessä

Etsimme seuraamme osa-aikaista tuottajaa. Tuottajan työnkuvaan kuuluu yhdistyksen hallituksen sihteerinä ja rahastonhoitajana toimiminen sekä kokousjärjestelyistä vastaaminen. Tuottaja vastaa rahoituksen hakemisesta, produktioiden tuotannosta, markkinoinnista, viestinnästä sekä seuran toiminnan kehittämisestä yhdessä hallituksen sekä esitystuotantojen työryhmien kanssa. Työnkuvaa voidaan kehittää työntekijän kiinnostusten ja osaamisen mukaan.

Esitystaiteen seura on helsinkiläinen, vuonna 2005 perustettu esitystaiteen elinympäristö, jonka erityispiirteitä ovat kollegiaalinen jakaminen, jatkuva opiskelu, monitaiteellisuus ja taiteen uudet muodot. Seura on yhdistysmuotoinen toimija, joka saa harkinnanvaraista toiminta-avustusta sekä valtiolta että Helsingin kaupungilta. Seura tuottaa vuosittain 1-3 uutta esityshanketta. Seuran päämääränä on luoda edellytyksiä uusille esittävän taiteen reuna-alueilla liikkuville esitysmuodoille, toimia jäsentensä luotettavana toiminta-alustana ja tukea nuoria taiteentekijöitä. Esitystaiteen seura toimii Esitystaiteen keskuksella (Eskus) Suvilahdessa.
www.esitys.fi

Etsimme elokuusta 2019 alkaen tuottajaa mukaamme viemään eteenpäin seuran toimintaa ja kehittämään uusia tapoja ja muotoja toimia taiteen ja taitelijoiden kasvualustana. Vuoden 2019 keskeisiä kehitysalueita ovat mm. avoimuus, päästökompensaatiot ja vertaistoiminta. Tarjoamme sinulle hyvän ja joustavan työpaikan mielenkiintoisessa työympäristössä, esittävän taiteen eturintamassa osana Eskuksen vertaistukea tarjoavaa tuottajakollektiivia, vapautta järjestää työaikasi mielekkäällä tavalla sekä tilaa työn kehittämiseen omasta asiantuntemuksesta käsin.

Työ edellyttää kykyä työtehtävien ja ajankäytön itsenäiseen organisointiin ja hallintaan sekä taidekentän rahoitusjärjestelmän tuntemusta. Eduksi katsotaan kokemus yhdistystoiminnasta ja yhdistyksen taloudenpidosta, sujuva kirjallinen ulosanti sekä kiinnostus esitystaiteen kentän ja seuran toimintamuotojen kehittämiseen.

Työaika on 40% kokoaikaisesta työajasta (n. 15 h / vko) ja työtehtävät jakaantuvat vuoden aikana hankkeiden aikataulujen mukaan. Työajan määrästä sekä työajan jakautumisesta voidaan neuvotella tarpeen mukaan. Palkkaus vastaa työehtosopimuksen mukaista vastaavan tuottajan palkkaa. Työ on ensin määräaikainen ajalle 1.8.-31.12.2019, jonka jälkeen tarkoituksena on vakinaistaa työ. Toivomme, että uusi tuottaja voi osallistua palkalliseen perehdytykseen sopimuksen mukaan touko-kesäkuussa 2019.

Lähetä vapaamuotoinen työhakemus, jossa kerrot, mikä sinua esitystaiteen kentällä ja tässä työssä kiinnostaa, (max 1 A4 + CV) 24.3.2019 mennessä osoitteeseen info ( at ) esitys.fi.

Lisätiedot ja kysymykset:
Hallituksen pj, Lauri Antti Mattilalta, p. 040 742 7787.
hallitus ( at ) esitys.fi