Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Projekti- ja kehittämisavustukset kulttuuritoimintaan sekä Taideapuraha

ILMOITTAJA: ESPOON KAUPUNKI
6.5.2020

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Projekti- ja kehittämisavustukset kulttuuritoimintaan
Haku 02.03.2020 – 31.08.2020

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Avustukset

Projekti- ja kehittämisavustuksilla pyritään toteuttamaan erilaisia festivaaleja ja muita taidetapahtumia, järjestämään asukkaiden osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia ja tukemaan taiteilijoiden työskentelyä. Avustusta voi hakea myös taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen. Projekti- ja kehittämisavustuksilla tuetaan sellaisia hankkeita, jotka uudistavat espoolaista kulttuuritoimintaa tai kehittävät tapahtuma- ja projektitoimintaa.

Lähikulttuuriavustukset
Kenelle: Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Mihin tarkoitukseen: Kulttuuritapahtumien ja muiden kulttuuriprojektien toteuttamiseen sekä kuntalaisten osallisuutta lisäävien kulttuuritapahtumien toteuttamiseen ja alueellisen osallistavan kulttuurityön hankkeisiin.

Kehittämisavustukset
Kenelle: Avustus on tarkoitettu espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille.
Mihin tarkoitukseen: Uusien toimintamallien kehittämiseen taide- ja kulttuuriorganisaation sisällä tai alan toimijoiden yhteistyönä, voidaan käyttää myös hankerahoituksena monivuotisia EU-tukia haettaessa. Mikäli kehittämisavustusta haetaan EU-hankkeen hankerahoituksen osaksi, mukaan tulee liittää myös selvitys haettavasta EU-tuesta ja projektin hankemallista.

Avustukset taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen
Kenelle: Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Toiminnassa tulee huomioida harrastuksen taloudellinen ja maantieteellinen saavutettavuus, perheiden arki ja erilaiset taustat sekä monenlaiset oppimistavat. Taidesisältöjen tulee olla harrastuksen ytimessä ja harrastuksen ohjaajalla tulee olla asiantuntemus ao. taiteenlajiin. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan ensisijaisesti hankkeet, jotka kohdentuvat niille suuralueille, joilla taideharrastamisen tarjontaa on niukasti. Avustusta voidaan myöntää myös koulujen loma-aikoina tapahtuvaan toimintaan.
Tarkemmat hakuohjeet

Taideapuraha, Espoon kaupunki
Haku 02.03.2020 – 31.08.2020

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Avustukset

Taideapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta. Apuraha on tarkoitettu lyhytaikaiseen, yhden tai kolmen kuukauden kestoiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Apuraha noudattaa Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien taiteilija-apurahojen tasoa (1.1.2020 alkaen 1 939 euroa kuukaudessa).

Hakuohjeet

Yhden ja kolmen kuukauden taideapurahat ovat jatkuvasti haettavissa helmikuun alusta elokuun loppuun. Haku päättyy elokuun viimeisenä päivänä klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45. Lautakunta päättää näistä taideapurahoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa.

Taideapurahaa haetaan hakulomakkeella, jonka yhteydessä toimitetaan vaaditut liitteet eli ansioluettelo sekä työsuunnitelma haettavalle työskentelyjaksolle.

Tarkemmat hakuohjeet: https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Avustukset/Projekti_ja_kehittamisavustukset