Eurytmiaopettaja koulutus työn ohella Helsingissä – hae 30.5. mennessä!

ILMOITTAJA: VAPAA EURYTMIAKOULU
2.5.2022

Viisivuotinen osa-aikainen eurytmiaopettajakoulutus alkaa 4.7.2022, hae nyt!

Vapaa Eurytmiakoulu tarjoaa ammatillista koulutusta eurytmistiksi työn ohella.

Facebook-tapahtuma ›

Mitä on eurytmia?

Eurytmia on liiketaiteen muoto, joka näyttämötaiteen lisäksi on oppiaineena steinerkouluissa. Sitä voi harrastaa myös vapaana taiteena, jolla on tervehdyttäviä vaikutuksia. Eurytmisti voi jatkokouluttautua eurytmiaterapeutiksi. Eurytmiaopinnoissa syvennymme musiikin ja puheen lainalaisuuksiin  sekä siihen, miten ne rytmeineen, melodioineen ja äänteineen liittyvät meihin ihmisiin. Eurytmian kautta musiikin ja runouden sisällöt saavat liikkeellisen ilmaisunsa. Eurytmiaa tehdään aina elävään musiikkiin ja puheeseen.

Lisätietoja Eurytmiasta ›

Eurytmiasta ammatti?

Koulutuksen suorittaneet saavat kansainvälisen eurytmiaopettajan diplomin, joka on Goetheanumin puhe-ja musiikkitaiteiden jaoston hyväksymä. Diplomi antaa oikeuden opettaa eurytmiaa aikuisille ja lapsille, sekä kansainvälisen kelpoisuuden steinerkoulujen eurytmiaopettajan tehtäviin. Tutkinto mahdollistaa kansainvälisen jatkokoulutuksen terapeuttisiin tai näyttämötaiteen jatko-opintoihin.

Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä monipuolisesti eurytmiataiteen ja sen opetuksen kentillä; varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, vapaa-ajan harrastustoiminnassa, työyhteisöissä ja itsenäisenä taiteilijana.

Opiskelukäytännöt

Vapaan Eurytmiakoulun opinnot koostuvat viikonloppuopinnoista sekä intensiiviviikoista, joita on neljä kertaa vuodessa. Viikonloppuopinnot ovat joka toinen viikonloppu perjantaista sunnuntaihin. Tämän lisäksi opiskelijat harjoittelevat pienemmissä ryhmissä ja itsenäisesti. Viimeinen vuosi on kokoaikainen ja koostuu intensiivisestä taiteellisesta työskentelystä päättyen esityskiertueeseen ja loppuesitykseen Sveitsin Dornachissa Goetheanumissa.

Lukukausimaksut riippuen ryhmän koosta 200-250 €/kk x 11kk = 2200-2750€/vuosi.

Opetuskieli

Opetuskielinä pääasiassa suomi, mutta osa vaihtuvista vierailijoista voi pitää tuntinsa myös englanniksi tai saksaksi.

Koulutusohjelman arvot

Eurytmiataiteen koulutuksessa pyrimme avoimeen yhteisölliseen ilmapiiriin, jonka perustana on keskinäinen vuorovaikutus, goetheanistinen ilmiölähtöisyys ja itsekasvatus.

Ryhmässä liikkumisen ilot ja haasteet kasvattavat ja edellyttävät niin itsetuntemusta kuin sosiaalisia taitoja toisten kohtaamisessa. Siksi itsekasvatuksen teemat nousevat vahvana esiin eurytmiakoulutuksessa. Eurytmiassa pyritään suhteuttamaan oma liike ryhmän yhteiseen liikkeeseen kuuntelun avulla. Tavoitteena on elävä vuoropuhelu yksilöllisen ja yhteisen välillä: yhtenäinen virtaava liike, jossa kuuntelu ja aktiivinen itsestä lähtöisin oleva liike vuorottelevat harmonisesti.

Opettajat

Koulutusohjelman vastaava kollegio: Jostein Aarbakke, Jonna Kankkonen, Janitta Koskinen ja Jenna Kirmanen.

Hakeminen

Eurytmiataiteen koulutushaku on auki kesällä 2022 alkavalle koulutukselle. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 30.5.2022 mennessä osoitteeseen janittamaria@gmail.com

Hakemuksessa tulisi olla:
– Nimi, syntymäaika
– Yhteystiedot
– Vapaamuotoinen esittely: työhistoriasta ja elämänkaaresta, kuinka löysin eurytmian?
– Miten elämäntilanteeni sopii osa-aikaiseen eurytmiakoulutukseen?
– Terveydentila opintojen suorittamisen kannalta
– Onko tämän hetken tavoitteena eurytmistin diplomi vai eurytmian syventäminen ilman ammattihaaveita?

Ensimmäinen opintovuosi toimii omana kokonaisuutena eurytmiataiteen yleisopintoina ollen samalla osa eurytmiataiteenopettajan opintoja. Ensimmäiselle vuodelle voi tulla siis myös viettämään sapattivuotta ja syventämään eurytmiaharjoitustaan ilman että jatkaa ammattiin johtavaan diplomiin.

Jos eurytmia on sinulle uusi liiketaidemuoto, tulethan tutustumaan!

Eurytmiaviikonloppu kaikille eurytmiasta kiinnostuneille 28.-29.5.2022 Helsingissä ›

Eurytmiakoulutuksen ensimmäinen intensiiviviikko kaikille eurytmiasta kiinnostuneille 4.-9.7.2022 Tammisaaressa ›

#eurytmia #eurythmy #vapaaeurytmiakoulu