Faktaa ja fiilistä – uusi digijulkaisu tapahtumatuotannosta

ILMOITTAJA: EDITA
28.5.2019

Faktaa ja fiilistä on monipuolinen uutuusteos tapahtumatuotannosta.

Minkälainen on hyvä tapahtuma artistin, vapaaehtoistyöntekijän, pelastusviranomaisen tai sponsorin näkökulmasta? Kukaan ei järjestä tapahtumaa yksin; tapahtumatuotanto on työtä ihmisiltä ihmisille, yhteistyössä monen ihmisen kanssa.

Tapahtumatuotannon uutuusteos kuvaa sen kokonaisuuden ja yhteistyöverkoston, jossa tapahtuma syntyy, ja antaa konkreettisia välineitä tapahtumatuottajalle. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle on informatiivinen opas tapahtumien tekemiseen alan opiskelijoille ja ammattilaisille sekä tapahtumia harrastuksenaan tuottaville.

Digikirjan ensimmäisen osan luvut avaavat tapahtumatuotannon arkea 11 eri näkökulmasta ja muodostavat näin tuhdin tietopaketin tapahtumatuotannon kokonaisuudesta. Teoriatiedon lisäksi tapahtumia katsotaan yleisön ja tunnustettujen alansa ammattilaisten silmin; jokainen luku sisältää runsaasti asiantuntijoiden haastatteluja ja vinkkejä sekä autenttisia esimerkkejä.

Kirjan toisen osan muodostaa monipuolinen tuottajan työkalupakki, jonka kymmeniä työkaluja – muun muassa lomakkeita, malleja ja tehtäviä – voi suoraan hyödyntää onnistuneen tapahtuman rakentamisessa ja alan opetuksessa. Työkaluja voi myös ladata itselleen myöhempää käyttöä varten.

https://www.editapublishing.fi/digikirja/fafdemo#Esipuhe