FIC (Festival of Instant Choreography) 2020 ohjelmistohaku on käynnissä!

ILMOITTAJA: HÖYHENTÄMÖ
17.9.2019

Kolmatta kertaa järjestettävä Festival of Instant Choreography FIC festivaali hakee ohjelmistoa. Avoimen haun kautta etsimme muodoltaan kevytrakenteisia esityksiä, demoja, työpajoja tai vaikka innovatiivisia yleisön osallistamiskonsepteja.

FIC festivaali on syntynyt halusta tuoda yhteen uusia näkökulmia koreografian tekemiseen ja esitysdramaturgiseen ajatteluun. Festivaalilla painopiste on ulkoapäin tulevan koreografisen silmän ennaltamäärittelevyyden sijaan esiintyjälähtöisessä hetkessä syntyvässä dramaturgiassa. Johtoajatuksena on sellaisen foorumin luominen, joka avaa tilan hetkessä syntyvän koreografian tekemisen praktiikoille.

Festivaalin näkökulmasta hetkessä syntyvä koreografia voi olla mitä vain improvisaatioon perustuvien ja score-pohjaisten esitysten välimaastossa. Festivaalin ohjelmistoa rakennettaessa kiinnitetään huomiota hakijoiden hakemuksista nouseviin teemoihin ja tarpeisiin. Vuonna 2017 korostui henkilökohtaisuus, kun taas vuonna 2018 erilaiset tilat ja sosiaalisuus.

Minkälainen on vuoden 2020 FIC? Tutustu festivaaliin ja ohjelmistohakuun Höyhentämön internetsivuilla ja lähetä meille hakemuksesi torstaihin 12.12.2019 mennessä.