Hahmoterapiaryhmä freelancertaiteilijoille 11.4.-23.5.

ILMOITTAJA: MATLEENA LAINE JA ELINA HIETALA
1.3.2021

Koronaepidemia on tuonut entisestään epävakaalle freelancertaiteilijoiden kentälle aiempaakin haastavammat olosuhteet. Jatkuva epävarmuus saattaa aiheuttaa lamaannusta suhteessa omaan toimijuuteen ja johtaa kokemukseen, etteivät omat resurssit enää kanna tässä monin tavoin haastavassa tilanteessa.

Aloitamme keväällä 2021 ryhmän, jonka tarkoituksena on tukea vapaan kentän taiteilijoita pandemian keskellä. Ryhmän toiminta perustuu hahmoterapiapraktiikkaan.

Hahmoterapia on psykoterapeuttinen suuntaus, jossa ihminen nähdään kokonaisvaltaisesti ja jossa keskitytään yksilön omiin voimavaroihin, näiden puutteiden sijaan. Sen perusperiaatteita ovat tietoisuus, tässä ja nyt -eläminen, kontakti sekä vastuu omista teoista ja toiminnoista. Hahmoterapia voi antaa konkreettisia työkaluja tämän eksistentialistisen kriisin keskellä.

Luomme foorumin, jossa ryhmän jäsenet voivat purkaa koronatilanteesta syntynyttä epävarmuutta ja ahdinkoa. Ryhmän jäsenet saavat työkaluja ja tukea omien voimavarojen lisäämiseen ja kehittämiseen sekä oman toimijuuden vahvistamiseen.

Tapaamme pandemiatilanteen salliessa fyysisesti Helsingissä, mutta ryhmä voidaan toteuttaa sellaisenaan Zoomin välityksellä. Osallistujilla ei tarvitse olla kokemusta terapeuttisesta työskentelystä, vaan riittää, että on kiinnostusta oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Ryhmän vetäjät Matleena Laine ja Elina Hietala ovat ammattitaiteilijoita ja viimeisen vuoden hahmoterapiaopiskelijoita. (Clinical Gestalt Psychotherapist)

Tapaamiset: 

Sunnuntai 11.4.2021 klo. 10-15
Sunnuntai 25.4.2021 klo. 10-15
Sunnuntai 9.5.2021 klo. 10-15
Sunnuntai 23.5.2021 klo. 10-15

Hinta: 150€

Yhteydenotot: taidetuki@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Information about international open calls, auditions etc:
dancingopportunities.com

Kansainvälisiä avoimia hakuja, tanssialan työpaikkoja ja koetansseja:
dancingopportunities.com