FRESH – kehittymis- ja esiintymismahdollisuus nouseville performanssi- ja esitystaiteilijoille

ILMOITTAJA: NEW PERFORMANCE TURKU
22.5.2019

FRESH – kehittymis- ja esiintymismahdollisuus Suomessa työskenteleville, nouseville performanssi- ja esitystaiteilijoille

Vuonna 2018 käynnistetty FRESH-ohjelma jatkuu myös vuonna 2019! New Performance Turku Festivalin FRESH-projektin tarkoituksena on esitellä performanssikentän uusia taiteilijoita ja työstää taiteellisia teosprosesseja yhdessä kuraattori- ja tuottajamentoreiden kanssa.

Ohjelmaan haetaan teosehdotuksella ja CV:llä avoimessa haussa. Avoimen haun ja kutsumenettelyn yhdistelmällä valikoituu kolme teosta keskustelevaan jatkokehittelyyn ja lopulta esitettäväksi New Performance Turku Festivalille.

Teosten eteenpäin kehittäminen on monivaiheista ja -tasoista vuoropuhelua:
– Haun yhteydessä valitsijaraati laatii taiteilijalle palautteen valituista teoksista.
– Valintojen jälkeen taiteilijat voivat halutessaan keskustella teoksesta esitystaiteen läänintaiteilija Marika Rädyn kanssa, joka toimii ohjelmassa asiantuntijaneuvonantajana.
– Kaikki valitut taiteilijat osallistuvat sparrausviikonloppuun 16.-18.8.2019 Turun alueella, jossa projektissa toteutettavia teoksia työstetään ja niistä annetaan palautetta.
– Festivaali maksaa teoksesta esiintymispalkkion. Työstöprosessista ei makseta erillistä palkkiota, mutta sparrausviikonlopun kulut katetaan.

Teokset esitetään New Performance Turku Festivalilla 18.-20.10.2019. Taiteilija ja festivaali neuvottelevat teoksen tarkemmasta toteutuksesta, esiintymisajasta ja -paikasta.

Hakuun voit osallistua, jos:
– olet Suomessa toimiva performanssi- tai esitystaiteilija tai performanssi- ja esitystaiteen pariin siirtymässä oleva taiteilija
– olet työskennellyt performanssitaiteen parissa alle 10 vuotta
– haluat ja pystyt sitoutumaan dialogiseen ja kollegiaaliseen teosprosessiin sekä residenssiviikonlopun ja festivaalin ajankohtiin
– olet rakentamassa täysin uutta esitystä tai haluat kehittää merkittävällä tavalla jotain aiemmin esitettyä teosta.

FRESH-projekti tarjoaa valituille taiteilijoille teoksen mentoroinnin, sparrausviikonlopun matka-, majoitus- ja ruokailukulut, festivaaliviikonlopun matka- ja majoituskulut, esiintymispalkkion, tekniikan, teosavustajan ja kohtuulliset, erikseen sovittavat materiaalikulut.

Hakuaika päättyy sunnuntaina 16.6.2019 klo 23:59.

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV:t sähköpostitse (hakemus ja CV pdf-muodossa, yhtenä tiedostona) osoitteeseen: producer@newperformance.fi. HUOM! Kirjoita hakemuksen otsikkokenttään FRESH ja oma nimesi.
Hakeneille ilmoitetaan päätöksistä kesäkuun loppuun mennessä.

http://newperformance.fi/fresh-kehittymis-ja-esiintymismahdollisuus-suomessa-tyoskenteleville-nouseville-performanssi-ja-esitystaiteilijoille-2/

FRESH-projektia tukee Varsinais-Suomen rahasto. Yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus.