FRESH – kehittymis- ja esiintymismahdollisuus Suomessa työskenteleville performanssi- ja esitystaiteilijoille

ILMOITTAJA: NEW PERFORMANCE TURKU
9.4.2018

New Performance Turku Festivalin ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteistyöprojekti FRESH on alle 10 vuotta alalla työskennelleille taiteilijoille suunnattu ohjelma taiteellisen teosprosessin jalostamiseksi ja uusien, kiinnostavien taiteilijoiden esittelemiseksi.

Ohjelmaan haetaan teosehdotuksella ja CV:llä avoimessa haussa, jonka kautta valikoituu kolme teosta keskustelevaan jatkokehittelyyn ja lopulta esitettäväksi New Performance Turku Festivalille.

Teosten eteenpäin kehittäminen on kolmivaiheista ja -tasoista vuoropuhelua:
– Haun yhteydessä valitsijaraati laatii taiteilijalle palautteen valituista teoksista.
– Valintojen jälkeen taiteilijat voivat halutessaan keskustella teoksesta esitystaiteen läänintaiteilija Marika Rädyn kanssa, joka toimii ohjelmassa asiantuntijaneuvonantajana.
– Lisäksi kaikki valitut taiteilijat kutsutaan sparrausviikonloppuun, jossa projektissa toteutettavat teokset saavat palautetta New Performance Turku Festivalin taiteelliselta johtajalta Leena Kelalta ja vastaavalta tuottajalta Anni Sundbackalta sekä Marika Rädyltä.
– Festivaali maksaa teoksesta esiintymispalkkion. Työstöprosessista ei makseta erillistä palkkiota, mutta sparrausviikonlopun kulut katetaan.

Teokset esitetään New Performance Turku Festivalilla 21.-23.9.2018. Taiteilija ja festivaali neuvottelevat teoksen tarkemmasta toteutuksesta, esiintymisajasta ja -paikasta.

Hakuun voit osallistua, jos:
– olet Suomessa toimiva performanssi- tai esitystaiteilija
– olet ollut alalla alle 10 vuotta
– haluat ja pystyt sitoutumaan dialogiseen ja kollegiaaliseen teosprosessiin
– olet rakentamassa täysin uutta esitystä tai haluat kehittää merkittävällä tavalla jotain aiemmin esitettyä teosta.

Fresh-projekti tarjoaa valituille taiteilijoille teoksen mentoroinnin, sparrausviikonlopun matka-, majoitus- ja ruokailukulut, festivaaliviikonlopun matka- ja majoituskulut, 250 euron esiintymispalkkion, tekniikan, teosavustajan ja kohtuulliset, erikseen sovittavat materiaalikulut.

Hakuaika päättyy 16.4.2018.
Vapaamuotoiset hakemukset ja CV:t sähköpostitse (pdf-muodossa, yhtenä liitetiedostona) osoitteeseen: marika.raty@taike.fi. HUOM! Kirjoita hakemuksen otsikkokenttään FRESH ja oma nimesi.