Hae monitaiteiseen Hiljaisuus-residenssiin Kittilään, 10. tammikuuta mennessä!

ILMOITTAJA: HILJAISUUS-RESIDENSSI
21.12.2021

Hiljaisuus-residenssi on esittäviin taiteisiin keskittyvä, monitaiteinen ja kansainvälinen taiteilijaresidenssi. Hiljaisuus-residenssi ei rajaa mitään taiteenlajia ulkopuolelleen, mutta tukee ensisijaisesti monitaiteista ja esittävän taiteen lajien rajapinnoilla liikkuvaa työskentelyä, nykysirkuksen projekteja sekä pohjoisten alueiden taiteilijoiden välistä yhteistyötä. Residenssitaiteilijat valitaan avoimen haun kautta.

Hiljaisuus-residenssi tarjoaa esittäville taiteille soveltuvan työskentelytilan Kaukosen työväentalolla eli Tökärillä. Kaukosen kylä sijaitsee Kittilässä Ounasjoen varrella, kauniin ja puhtaan luonnon keskellä, mistä syystä Hiljaisuus-residenssi tarjoaa erityiset puitteet taiteelliseen työskentelyyn keskittymiseen, muusta päivittäisestä työstä ja kaupunkielämän kiireisestä rytmistä irrottautumiseen.

Taiteilijoita rohkaistaan hyödyntämään Kaukosen kylän vanhojen rakennusten ja kauniin luonnon tarjoamia paikkoja inspiraation lähteenä ja esityspaikkoina. Residenssitaiteilijoilta odotetaan korkeaa taiteellista tasoa sekä mielenkiintoa residenssityöskentelyn aikaista yleisötyötä kohtaan.

Hiljaisuus-residenssiin voi hakea 10.12.2021-10.1.2022 välisenä aikana. Hakea voit täyttämällä hakulomakkeen oheisen linkin kautta. Vuonna 2022 on mahdollista hakea myös monivuotiseen residenssiin vuosille 2022-2024. Voimme tarjota 1-2 työryhmälle työskentelymahdollisuuden Hiljaisuus-residenssissä kolmen vuoden aikana vähintään 2 viikkoa vuosittain. Samalla hakemuksella voi hakea residenssiin vuodelle 2022 sekä monivuotiseen residenssiin vuosille 2022-2024.

Lisätietoja residenssitoiminnasta: residenssi@hiljaisuusfestivaali.fi.

www.hiljaisuusfestivaali.fi/residenssi ›