Hae Suomen Kulttuurirahaston kirjoittajakouluun Helsingissä

ILMOITTAJA: SUOMEN KULTTUURIRAHASTO
6.2.2020

Kirjoittajakoulu kriitikoille järjestetään syksyllä 2020. Kurssin sisällön on suunnitellut Long Play.

Kurssi keskittyy taiteesta kirjoittamiseen. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden kokeilla uusia tekemisen tapoja ja tilaisuuden keskittyä tietyn aiheen tai ilmiön seuraamiseen. Lisäksi kurssin tavoitteena on tarjota vertaistukea ja päivittää ajatuksia kritiikistä.

Kurssi sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää, ulkomaanmatkan ja kirjoitustehtäviä opetuspäivien ulkopuolella. Osallistujien matkakulut kotipaikkakunnalta lähiopetuspäiviin korvataan.

Kurssille valitut – enintään 15 osallistujaa – saavat 2 500 euron työskentelyapurahan sekä enintään 2 000 euroa opintomatkan toteuttamiseen. Kurssin lopputyönä jokainen osallistuja tekee pitkän taide-esseen jostakin kirjoittajaa kiinnostavasta aiheesta. Tähän liittyy myös kurssin aikana tehtävä opintomatka ulkomaille.

Kurssin vastuuopettajana toimii toimittaja, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja Anu Silfverberg. Hänen lisäkseen kurssilla opettaa joukko vierailevia kriitikoita ja taiteen ammattilaisia.

Kurssille voivat hakea kaikki taiteesta työkseen kirjoittavat ihmiset, joilla on jo jonkin verran uraa takana ja halu kehittää osaamistaan. Arvostelijan työn ei tarvitse olla kurssille osallistuvan päätoimi, mutta taiteesta kirjoittamisen pitää olla hänellä jatkuvaa.

Kurssin rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto taidekriitikko E.J. Vehmaksen nimeä kantavasta nimikkorahastosta, jonka tarkoituksena on tukea taidearvostelijoita (linkki hankkeen sivuille löytyy täältä). Apurahan maksun ehtona on sitoutuminen koko kurssin ajalle, lähipäiviin osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Miten haetaan?

Kurssille haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 20.1.–17.2.2020.

Hakemuksesta pitää käydä ilmi hakijan työkokemus kriitikkona ja se, miksi hakija haluaa osallistua kurssille (hakemus on pituudeltaan 1–2 liuskaa pdf-muodossa). Niin ikään hakemuksesta pitää käydä ilmi, mihin kohteeseen kurssille osallistuva haluaisi matkustaa ja miksi. Hakemuksen liitteenä lähetetään ansioluettelo ja kolme julkaistua taidekritiikkiä (pdf-muodossa).

Opintomatka liittyy kurssilla tehtävään taide-esseeseen. Essee voi keskittyä esimerkiksi johonkin taiteilijaan, teemaan tai ilmiöön. Jokainen osallistuja valitsee itse sellaisen kohteen, joka on kiinnostava tutkimuskohteen kannalta, ja perustelee valintansa. Matka pitää tehdä syksyllä 11. marraskuuta mennessä, ja sen keston pitää olla vähintään 5 päivää.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen anu@longplay.fi

Osallistujat valitsee SKR:n ja Long Playn nimeämistä jäsenistä koostuva jury. Kurssille otetuille ilmoitetaan valinnasta 31. maaliskuuta mennessä.

Kurssi järjestetään pääsääntöisesti Taidekoti Kirpilän tiloissa Töölössä Helsingissä (Pohjoinen Hesperiankatu 7). Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Ohjelmaa päivitetään vielä osallistujavalintojen jälkeen.

Ohjelma ja lisätiedot: https://www.longplay.fi/kirjoittajakoulu