Haetaan ohjaajia soveltavan taiteen osaamiskiihdyttämö -projektiin

24.5.2016

Pro Soveltavan taiteen tila ry hakee kahta soveltavan taiteen erityisammattilaista, joilla on laaja kokemus soveltavasta taiteesta ja intoa vahvistaa soveltavien taiteilijoiden osaamista.

Prostt ry:n projektissa kehitetään ja toteutetaan Soveltavan taiteen osaamiskiihdyttämöjä. Ideana on, että Suomessa toteutuu kolme samalla konseptilla toteutuvaa kiihdyttämöä, jossa eri alan taiteilijat saavat sparrausta ja tukea omille soveltaville taideprojekteilleen. Tavoitteina on vahvistaa kollegiaalista vertaistukea ja osaamista, jota taiteilija tarvitsee toimiakseen taiteen kautta uusissa konteksteissa.

Ohjaajat muodostavat yhdessä Prostt ry:n toiminnanjohtajan kanssa tiimin ja kehittävät osaamiskiihdyttämökonseptin.

Inspiraationa tässä käytetään jo toteutettua TUK: Taide uusissa konteksteissa mallia, jonka pohjalta ohjaajat kehittävät kuitenkin itsenäisen toteutuksen (voit tutustua TUKkokonaisuuteen täällä ). Kehitystyön jälkeen jokainen ohjaaja toteuttaa omalla paikkakunnallaan Soveltavan taiteen osaamiskiihdyttömön.

Ohjaajan työ koostuu kolmesta vaiheesta:

  1. a) Osaamiskiihdyttämön kehittäminen (elokuu-lokakuu 16)
  2. b) Osaamiskiihdyttämön toteutus (marraskuuhuhtikuu 1617)
  3. c) Osaamiskiihdyttämö konseptin jatkokehitys (toukokuu 17)

Lähetä meille CV sekä lyhyt vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi koulutustaustasi ja relevantti kokemus alalta. Kerro myös, millainen vaikutus tällä työllä olisi omalle ammatilliselle kehittymisellesi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi maantieteellinen sijaintisi ja siellä luodut verkostot: näkemys osaamiskiihdyttämön osallistujista ja paikallinen tarve kiihdyttämölle. Ohjaajien työhön on resursoitu 15 henkilötyöpäivää per ohjaaja. Lähetä hakemus 31.5. mennessä alla olevaa osoitteeseen.

Pro Soveltavan taiteen tila ry:n hallitus tekee viikolla 24 päätöksen työhön parhaiten soveltuvista ohjaajista. Edellytyksenä on vahva kokemus soveltavasta taidealasta. Merkittävää on, että ohjaajat ovat maantieteellisesti eri puolilta Suomea ja että he omaavat tarvittavat verkostot osaamiskiihdyttämön toteuttamiselle. Hakijan tulee olla Prostt ry:n jäsen.

Ohjaajien työtä tukee Prostt ry:n soveltavan taiteen osaamiskiihdyttämön projektikoordinaattori Elsa Ervasti.

Lisätietoja: info@prostt.fi, 050 5897713 / Elsa

Projekti toteutetaan Taiteen edistämiskeskuksen kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustuksella. Lisätietoa projektista osoitteesta osoitteessa www.prostt.fi .