Haetaan taiteilijaa / työryhmää taiteilijaresidenssi -pilottihankkeeseen

ILMOITTAJA: CIRCO - UUDEN SIRKUKSEN KESKUS
9.12.2016

Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, Cirko – Uuden sirkuksen keskus ja Setlementtiasunnot Oy yhdessä avaavat residenssihaun esittävän taiteen tekijöille tai työryhmille kahdeksan kuukauden jaksolle vuonna 2017.

Haettavana on työtila Setlementtiasunnot Oy:n asuntoyhtiössä Helsingin Malmilla. Hankkeeseen valittava taiteilija/työryhmä saa käyttöönsä työtilan kahdeksaksi kuukaudeksi, sekä tuotantorahaa jonka vastineena taiteilija/työryhmä sitoutuu toteuttamaan 2-4 teosta tai tapahtumaa yhdessä asuntoyhtiön asukkaiden kanssa.

Yhteistyössä voidaan toteuttaa joko taideteos, tapahtuma, taidetyöpaja tai muu taidehanke. Kyseessä on toimijoiden yhdessä järjestämä pilottihanke, joka etsii uusia osallistavan alueellisen kulttuurityönmuotoja osana ns. Helsingin kulttuurityön mallia.

Haku on suunnattu esittävän taiteen (tanssi, teatteri, sirkus) ammattilaisille ja työryhmille.

Residenssiin valitaan yksi taiteilija tai työryhmä kahdeksan kuukauden jaksolle. Eduksi katsotaan kokemus tai koulutus yhteisöllisistä ja osallistavista taiteellisista työskentelytavoista. Lisäksi taiteilijan valintaan vaikuttaa esitetyn projektisuunnitelman soveltuvuus ja toteutettavuus tämän pilottihankkeen puitteissa. Eduksi katsotaan erityisesti rohkeat ja luovat hankeideat.

Hanke toteutetaan 1.2.-30.9.2017 välisenä aikana. Taiteilija/työryhmä saa käyttöönsä työtilan omaa taiteellista työtään varten. Vastineeksi tilasta taiteilija/työryhmä suunnittelee ja toteuttaa residenssijakson aikana 2-4 osallistavaa teosta tai tapahtumaa yhdessä asuntoyhtiön asukkaiden kanssa.

Taiteilija saa käyttöönsä erillisen toimintabudjetin teoksia/tapahtumia varten.

Taiteilijalla/työryhmällä on kahdeksan kuukauden residenssiperiodin ajan käytössään oma asunto asuntoyhtiössä, joka toimii ensisijaisena työtilana. Hanke toteutetaan Malmin Setlementtiasuntotalossa (osoite Piilikuja 1). Vuonna 2003 valmistuneessa talossa on yhteensä 149 asuntoa, joista suurin osa on yksiöitä. Lähietäisyydellä sijaitsee myös Settlementtiasuntojen senioritalo Ormuslinna (osoite Helatahtaankatu 2). Vuonna 2010 valmistuneessa talossa on yhteensä 48 asuntoa. Molemmissa taloissa on erityyppisiä asukastiloja ja piha-alueita, joita voi käyttää hankkeen aikana.

Residenssijakson ajan taiteilijan/työryhmä yhteyshenkilönä ja apuna asuntoyhtiön asukkaiden ja yhteisön suuntaan toimii Setlementtiasunnot Oy:n henkilökuntaan kuuluva yhteisökoordinaattori.

Residenssiin valittavan taiteilijan/työryhmän tulee olla ammattitaiteilijoita. Valinnassa painotetaan ammattimaisuutta, taiteellista ideaa ja tasoa, rohkeaa ja luovaa lähestymistapaa sekä soveltuvuutta käytettävissä oleviin tiloihin. Hyvä kielitaito (mm. sujuva englanti) katsotaan eduksi.

Taiteilijavalinnan tekee hankkeen ohjausryhmä, jossa on mukana mm. teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattilaisia. Valinnat perustuvat hakemuksessa annettuihin tietoihin.

Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään ansioluettelo sekä projektiehdotus. Projektiehdotukseen toivotaan yhteisöä ja asukkaita osallistavaa taiteellisen työskentelyn lähestymistapaa.

Taiteilija/työryhmä toteuttaa erikseen sovittavat teokset tai tapahtumat 2-4 kpl, mutta ennen kaikkea työtila on taitelijan/työryhmän käytössä omaa taiteellista työtään varten.

Hakemiseen tarvittavat tiedot:
– Vapaamuotoinen hakemus
– Ansioluettelo
– Projektiehdotus

o lyhyt kuvaus teosten/tapahtumien sisällöstä
o aikataulu
o kustannusarvio projektin edellyttämistä kustannuksista (esim. materiaalit, laitteet, dokumentaatio). HUOM. kustannusarvioon ei sisällytetä taiteilijan palkkakuluja.

Taiteilija/työryhmä saa käyttöönsä 6.000,00 € tuotantorahana.

Hakemus toimitetaan Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen tuottajalle Jarkko Lehmukselle osoitteeseen jarkko.lehmus@cirko.fi

Hakemuksia ei palauteta. Valinnoista tiedotetaan 20.1.2017 mennessä.

Hakuaika: 7.-30.12.2016

Residenssijakso: 1.2.-30.9.2017

Lisätietoja sähköpostitse: Jarkko Lehmus & Sara Kuusi, jarkko.lehmus@cirko.fi , sara.kuusi@hel.fi

Kuvaus Taiteilijaresidenssi -pilottihankkeesta:

Hankkeessa kokeillaan residenssi -toimintamallia, jonka tavoitteena on luoda uudenlaista osallistavaa alueellista kulttuurityötä esittävän taiteen keinoin. Hanke pyrkii vahvistamaan siihen osallistuvien asukkaiden yhteisöllisyyttä sekä kulttuurista osallisuutta. Samalla se tarjoaa uusia työ- ja työtilamahdollisuuksia taiteilijoille. Pilottihanke perustuu vahvaan vuorovaikutukseen taiteilijan/työryhmän ja asukkaiden välillä. Tarkoituksena on luoda uudenlaisia toimintamalleja ja kumppanuuksia. Hankkeessa pyritään myös edistämään tilojen väliaikaiskäyttöä tarjoamalla taiteilijoille työtilaa uudentyyppisessä ympäristössä.