Haetaan Turun AMK:n Taideakatemian tanssinopettajakoulutukseen päätoimista tuntiopettajaa

ILMOITTAJA: TURUN AMK:N TAIDEAKATEMIA
8.2.2018

Haemme Turun AMK:n Taideakatemian tanssinopettajakoulutukseen päätoimista tuntiopettajaa 14.8.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Hakuaika päättyy 26.2.2018

Tehtävän pääsisältönä on jazztanssin ja sen opettamisen opetus, harjoittelujen ja opinnäytetöiden ohjaus sekä opettajatuutorina toimiminen.

Kelpoisuusvaatimukset

Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään kolmen vuoden käytännön kokemusta tutkintoa vastaavissa tehtävissä (VN:n asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014) ja pedagogista pätevyyttä. Erityisenä osaamisalueena on jazztanssi. Pedagogisen pätevyyden lisäksi edellytämme laaja-alaista kokemusta ja näkemystä tanssin opetuksesta eri koulutusasteilla ja -muodoissa sekä halukkuutta ja kykyä koulutuksen kehittämiseen, kansainväliseen toimintaan ja hanketoimintaan.

Edellytämme hakijalta vahvoja vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä erilaisissa moniammatillisissa työryhmissä.

Edellä lueteltujen lisäksi arvostamme:
– osaamista tanssin tutkimuksessa
– osaamista tanssihistoriassa ja tanssiteosanalyysissä
– osaamista länsimaisen taidetanssin eri lajeissa ja katutanssilajeissa
– kokemusta hanketoiminnasta
– osaamista kansainvälisestä toiminnasta ja tanssin kulttuurisista ulottuvuuksista
– kokemusta moniammatillisissa työryhmissä toimimisesta

Työntekijän on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (AVAINTES Luku 1 § 5 mom.2).

Tehtävän hoitaminen edellyttää, että hakija hallitsee suomen kielen. Edellytämme valittavalta myös hyvää englannin kielen taitoa.

Osa hakijoista kutsutaan opetusnäytteen ja haastattelun sisältävään soveltuvuusarviointiin, joka järjestetään 4.4.-6.4.2018 Turussa.

Työaika on työkausittain laadittavan työaikasuunnitelman mukainen 760-1624 tunnin vuosityöaika. Palkkaus määräytyy vastaavan osa-aikaprosentin mukaan.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja koulutuksesta osoitteesta https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/tanssinopettaja-amk/

Yhteystiedot
Lisätietoja: koulutus- ja tutkimuspäällikkö Eero Linjama puh. 0505985251

Lisätiedot ja hakeminen: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/tuamk-02-1-18

http://www.turkuamk.fi