Haettavia apurahoja ja avustuksia tammikuussa 2017

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
5.1.2017

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto. Hakuaika 02.01.2017–30.01.2017
http://www.kulturfonden.net/fi/apurahat/hakuajat-13525027

Taiteen edistämiskeskus: Liikkuvuusapurahat. Haku 15.3.2017 asti
http://www.taike.fi/fi/web/tanssitaide/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/11152

Suomen Kulttuurirahasto, maakuntarahastot. Hakuaika 10.1.–10.2.2017
http://skr.fi/

Oscar Öfflunds Stiftelse. Haku 15.1.–15.2.2017
http://oskaroflund.fi/?lang=fi

Jatkuvat haut:

Jane ja Aatos Erkon säätiö: Jane ja Aatos Erkon säätiö
http://jaes.fi

Pohjoismainen kulttuurirahasto: OPSTART
https://opstart.nordiskkulturfond.org/fi/

Suomen Benelux-instituutti: TelepART-matkatuki
https://finncult.gruppo.fi/online-applications/index.php/686676/lang-en

Aurora-tietokanta: http://www.aurora-tietokanta.fi/