Haku: Ei-inhimillisen näyttelemisen työpaja 25.-30.3.2019 Helsingissä

ILMOITTAJA: TOISISSA TILOISSA -KOLLEKTIIVI
18.12.2018

OPEN CALL Ei-inhimillisen näyttelemisen työpaja, 25.-30.3.2019

Ihmisen jälkeinen teatteri on LUST ry:n ja Toisissa tiloissa -esitystaiteen kollektiivin vuoden 2019 kuluessa toteutettava yhteistyöhanke. Hankkeen vetäjänä toimii Toisissa tiloissa -kollektiivin perustajajäsen, esitystaiteilija ja filosofi Esa Kirkkopelto.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ideaa ei-inhimillisestä näyttelemisestä: miten se on mahdollista, mitä se vaatii esiintyjältä ja millaista teatteria se tuottaa?

Hankkeen aihe ja toteuttamistapa vastaavat ajankohtaisia esittäviä taiteita kohtaavia eettisiä ja ekologisia haasteita. Se perustuu näkemykseen, jonka mukaan esittävien taiteiden tulisi kehittyä vähemmän ihmiskeskeiseen suuntaan ja toteutua tulevaisuudessa erilaisten ruumiiden, ilmiöiden ja olioiden välisenä toimintana. Ennen kuin ei-inhimillinen teatteri on mahdollista, on ratkaistava joukko perustavanlaatuisia ongelmia. Vastaan tulevat muun muassa ihmisruumiin fyysiset rajoitukset sekä inhimillinen taipumus nähdä myös muut oliot inhimillisinä. Siksi ei-inhimillinen näytteleminen vaatii paitsi uudenlaisia ruumiintekniikoita myös uudenlaista ruumiillista ajattelua ja dramaturgiaa. Hankkeessa on kysymys tällaisten keinojen keksimisestä, kehittämisestä ja julkituomisesta.

Hanke alkaa esittävien taiteiden ammattilaisille, näyttelijöille, tanssijoille ja esitystaiteilijoille suunnatulla kuuden päivän mittaisella työpajalla 25.-30.3.2019 (ma-pe 17–21; la 10–15).

Työpaja on ilmainen ja se järjestetään Ilmaisuverstaassa Annankadulla (Helsinki). Työskentelyn kielenä on englanti. Työpajaan mahtuu max 16 osanottajaa. 

Haku työpajaan alkaa 14. tammikuuta ja päättyy 17. helmikuuta. Hakemukset lähetetään yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen lustrf@gmail.com otsikolla Ihmisen jälkeinen teatteri, hakemus. Hakemuksen tulee sisältää motivaatiokirje ja lyhyt cv / portfolio. Työpajaan valituille ilmoitetaan helmikuun loppuun mennessä. Työpajaa ja hanketta koskevat tiedustelut: esa.kirkkopelto@uniarts.fi (englanti / suomi), puh. 0400-792594.

Hankkeen jatkosta: Ensimmäisen työpajan osanottajien joukosta valikoituu 8 esiintyjän ryhmä, jotka sitoutuvat viemään hankkeen loppuun yhdessä vetäjänsä kanssa. Hankkeen jatko koostuu kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettävästä toisesta viikon mittaisesta työpajasta, sitä seuraavasta itsenäisestä työskentelystä, sekä marraskuussa järjestettävästä kolmannesta työpajasta, joka kokoaa harjoittelun tulokset yhteen.

Hanke tulostetaan Kiasma-teatterissa työpajan päätteeksi marraskuussa 2019. Jatkotyöskentelystä on tarkoitus maksaa palkkaa ja sitä varten on haettu rahoitusta. Mahdollisesta rahoituksesta tiedotetaan ensimmäisen työpajan yhteydessä.

LUST r.f. on aatteellinen yhdistys, joka toimii kehittääkseen teatterin ammattikenttää lähtökohtanaan Suomen ruotsinkielinen teatterikenttä.

Open call netissä: http://toisissatiloissa.net/ihmisen-jalkeinen-teatteri/
Open call ruotsiksi: http://www.lust.fi/?p=1351