Haku Hiljaisuus-residenssiin 31.1.2020 mennessä

ILMOITTAJA: HILJAISUUS-FESTIVAALI
29.1.2020

Hiljaisuus-residenssi on esittäviin taiteisiin keskittyvä monitaiteinen ja kansainvälinen taiteilijaresidenssi. Hiljaisuus-residenssi ei rajaa mitään taiteenlajia ulkopuolelleen, mutta tukee ensisijaisesti monitaiteista ja esittävän taiteen lajien rajapinnoilla liikkuvaa työskentelyä, nykysirkuksen projekteja sekä pohjoisten alueiden taiteilijoiden välistä yhteistyötä.

Residenssiin hakeminen:
Vuoden 2020 haku Hiljaisuus-residenssiin on auki! Haku päättyy 31.1.2020.

Hakeminen Hiljaisuus-residenssiin tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse. Hakemukseen liitetään työsuunnitelma, toive ajankohdasta ja residenssijakson pituudesta, työryhmän tiedot (henkilömäärä ja työryhmän jäsenten esittelyt), taiteilijan tai työryhmän toiveet residenssityöskentelyjaksolle, hakijan oma ehdotus yleisölle avoimen tilaisuuden muodoksi (demo, yleisökeskustelu, avoimet harjoitukset, työpaja, kouluvierailu tms.) sekä tieto mahdollisesta työskentelylle jo myönnetystä rahoituksesta.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen residenssi@hiljaisuusfestivaali.fi.

Valinnat julkistetaan toukokuussa 2020. Kaikkiin hakijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Lisätietoja Hiljaisuus-residenssiin ja hakukäyntäntöihin liittyen antaa Joonas Martikainen joonas@hiljaisuusfestivaali.fi.

https://www.hiljaisuusfestivaali.fi/residenssi/