Haku Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koreografian MA-ohjelmaan

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULU
16.11.2020

For English see below.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Hakuaika 7.1.-20.1.2021
Huom! Hakulomake sulkeutuu klo 15:00

Kannustamme kaikkia koreografian maisteriopinnoista kiinnostuneita hakemaan rohkeasti. Odotamme innolla, että pääsemme tutustumaan taiteelliseen työhönne tulevan kevään aikana.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koreografian maisteriohjelma on kaksivuotinen, päätoimista opiskelua edellyttävä koulutusohjelma. Sille on tunnusomaista historiatietoinen ja tutkimusorientoitunut lähestyminen koreografiaan. Ohjelman sisäänotto on joka toinen vuosi, ja keväällä 2021 valitaan enintään viisi uutta opiskelijaa.

Koulutusohjelma tarjoaa ympäristön reflektoida ja kehittää omaa taiteellista työtä, ja osallistua koreografian alan kehittämiseen dialogisessa ja kollegiaalisessa ympäristössä. Ohjelmassa taiteen ja koreografian nähdään olevan jatkuvassa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja siihen liittyvien ajankohtaisten teemojen, kuten ekologisten, poliittisten ja identiteetteihin liittyvien kysymysten kanssa. Opiskelijan omaa taiteellista kehitystä tukevassa opetuksessa tutustutaan ajankohtaisiin esityksen teorioihin sekä taiteellisiin traditioihin, metodeihin ja käytäntöihin.

Koulutusohjelma hakee motivoituneita ja sitoutuneita opiskelijoita, joilla on soveltuva kandidaatintutkinto, ja mielellään kokemusta tanssitaiteen kentältä ja omasta taiteellisesta työstä. Koulutusohjelmassa opiskellessasi olet osa keskustelevaa ja tutkimusorientoitunutta yhteisöä, jossa tanssitaidetta ja koreografiaa tarkastellaan laaja-alaisesti. Opiskelijana pääset hyödyntämään Teatterikorkeakoulun taiteellisen toiminnan resursseja neljässä opintoihin kuuluvassa esitysprojektissa.

Ohjelma tekee yhteistyötä Taideyliopiston muiden koulutusohjelmien ja Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen kanssa. Se toimii aloitteellisesti opintoyhteistyön parissa ja on mukana rakentamassa kansainvälisiä kumppanuuksia, kuten Nordic Choreographic Platformia, joka on osa koulutusohjelman opetussuunnitelmaa.

Hakeminen

Ohjelma on avoin kansainvälisille hakijoille ja ilmainen EU / EFA maista tuleville opiskelijoille. Lue lisää ennakkotehtävistä ja hakemisesta osoitteesta https://www.uniarts.fi/ohjeet/nain-haet-koreografian-maisteriohjelmaan/.

Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen teak.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Call for Applications for MA in Choreography
University of the Arts Helsinki
Application period 7 – 20 January 2021
Please note that the application period ends at 3pm, UTC +02:00.

Website / Facebook

You are very welcome to apply in our next application period for the MA in choreography.

The Master’s Degree Programme in Choreography is a full-time, two-year residential study programme that emphasises a historically conscious, yet critical, research-based approach to choreography. Admissions to the programme are every other year and in spring 2021 a maximum of five new students will be accepted into the programme.In the programme, art and choreography are seen as material discourses that are in constant flux of interactions with society and its concerns, e.g. ecology or identity politics, while also taking into consideration topical theories of performance and artistic traditions, methods and practices.

The programme offers the student a multifaceted learning environment that supports artistic development, reflection and knowledge of choreography dialogue and collegial cooperation.The programme seeks out students who already have a bachelor’s or master’s degree from a suitable area , preferably experience in the field of dance art and artistic work of their own. In the programme you will be part of a conversational and research-oriented community with an open-minded outlook on dance art and choreography, and to enjoy the Theatre Academy’s performance facilities which offer exceptionally good opportunities for the making of the four artistic projects that are part of the studies.

The programme collaborates with other degree programmes and the Performing Arts Research Center, that has been developing artistic research for already 20 years. It is proactive in study co-operations and in forming international partnerships, such as Nordic Choreographic Platform.

Applying
The programme is open to international students and is tuition free for EU / EEA students. Learn more about advance assigments and applying at uniarts.fi/en/apply-to-theatre-academy.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact us at teak.hakijapalvelut@uniarts.fi.