Haku Pariisin taiteilijakaupungin säätiön ateljeeasuntoihin 2018-2019

ILMOITTAJA: PARIISIN TAITEILIJAKAUPUNGIN SÄÄTIÖ
5.3.2018

Pariisin taiteilijakaupungin säätiö

julistaa kuva-, sävel- ja tanssitaiteilijoiden, muotoilijoiden sekä arkkitehtien haettavaksi yhdeksän ateljeeasuntoa Pariisin taiteilijakeskuksessa, Cité Internationale des Arts’issa, välille syyskuu 2018 – elokuu 2019. Etusijalla ovat nuoret hakijat, joilla on Pariisiin liittyvä projekti.

Ateljeen vuokra yhdeltä henkilöltä on 466–627€ kuukaudessa, ja se määräytyy työskentelyjakson pituuden ja ateljeen koon mukaan. Vierailun alkuun ja loppuun sisältyy siivouspäiviä, jolloin ateljeet eivät ole käytettävissä ja ko. kuukaudet ovat kalenterikuukautta lyhyempiä. Ateljeet ovat 35/40 m² tai 25/27 m² studioita. Tarkemmat tiedot vuokrista: www.citedesarts.fi. Vuokra ja muut maksut tarkistetaan aina tammikuussa.

Stipendiaatti vastaa itse maksuista koko siltä ajalta, joksi ateljee on myönnetty hänen käyttöönsä. Lyhin yhtäjaksoinen oleskelu Citéssä on 1 kk, pisin vuosi (yleensä 3-6 kk).

Lisätietoa Citéstä sekä sähköinen hakulomake säätiön sivuilta www.citedesarts.fi.
Sähköinen hakulomake on lähetettävä 31.3.2018 klo 16.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Tiedustelut: info@citedesarts.fi

Stiftelsen för konstnärsstaden i Paris

lediganslår nio ateljélägenheter i konstnärsstaden i Paris, Cité Internationale des Arts, att sökas av bild-, ton- och danskonstnärer samt designer och arkitekter för tiden september 2018 – augusti 2019. Unga konstnärer med projekt som anknyter till Paris har företräde.

Hyran för en ateljé är 466–627€ i månaden för en person, beroende på arbetsperiod och ateljéns storlek. Vistelsen inleds och avslutas med städdagar, då ateljéerna inte står till förfogande och ifrågavarande månader är kortare än kalendermånaderna. Ateljérna är 35/40 m² eller 25/27 m² stora ettor. För mer information om hyror se www.citedesarts.fi. Hyran och övriga avgifter justeras årligen i januari.

Stipendiaten svarar själv för hyran under hela den tid ateljén står till hans förfogande. Vistelsetiden i Cité är minst en månad och högst ett år (vanligen 3-6 månader).

För information samt elektronisk ansökningsblankett se www.citedesarts.fi.
Ansökningarna skall vara mottagaren tillhanda senast 31 mars 2018 kl. 16.00. Försenade ansökningar behandlas inte.

Förfrågningar: info@citedesarts.fi