Haku Savonia ammattikorkeakoulun tanssin YAMK-koulutukseen

ILMOITTAJA: SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU
6.2.2017

Savonia ammattikorkeakoululla on uusi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutus, Tanssin ja musiikin YAMK.

Lisätietoja:

http://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/amk-ja-yamk-tutkinnot/kevaan-yhteishaku/tanssinopettajamusiikkipedagogi-ylempi-amk

Hakuaika koulutukseemme on kevään yhteishaku 15.3.-5.4.2017.

Musiikkipedagogi YAMK/Tanssinopettaja YAMK

Taidepedagogiikan ylempi amk-tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä laaja-alaisena pedagogina.  Tutkinto tarjoaa hyvän pohjan toimia johtamis- ja kehittämistehtävissä, sekä laajan osaamisen kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseksi. Valmistuneella taidepedagogilla on menetelmät ja ammattitaito sekä oman työn että alaa koskevan laajemman toiminnan kehittämiseen.

Taidepedagogiikka YAMK -tutkinnon suorittaneet osaavat toimia erilaisissa konteksteissa, johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia yhteisöjä ja yhteisöllisiä prosesseja. He osaavat käyttää, soveltaa ja luoda menetelmiä, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia.

Tavoitteena on antaa valmiuksia tutkivaan ja kehittävään työotteeseen työelämän muutoksen hallinnassa. Valmistuttuaan opiskelijalla on taito verkostoitua ja soveltaa osaamistaan kansainvälisissä ympäristöissä ja monikulttuurisessa toiminnassa. Koulutus vahvistaa oman elinikäisen oppimisen ja ammattitaidon ylläpitämistä sekä monipuolisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Lisätietoja:

Sari Mokkila-Karttunen, sari.mokkila-karttunen@savonia.fi, 044 785 7415