Haku soveltavan taiteen osaamiskiihdyttämöihin 30.9. mennessä

ILMOITTAJA: PRO SOVELTAVAN TAITEEN TILA RY
6.9.2016

Pro Soveltavan taiteen tila ry kutsuu osallistujia hakemaan mukaan osaamiskiihdyttämöihin.

Kiihdyttämöt toteutetaan samanaikaisesti Kirkkonummella, Seinäjoella ja Rovaniemellä 14.10.2016–25.3.2017.

Kiihdyttämö on työpajasarja, joka käsittelee soveltavaa taidetta nykytaiteen lajina ja toimialana. Kiihdyttämössä pohditaan taiteen mahdollisuuksia erilaisissa konteksteissa: esim. työyhteisöissä, sotealalla, tieteessä ja yhteiskunnallisena fasilitaattorina.

Työpajoissa tutustutaan soveltavan taiteen historiaan, tutkimukseen, tapausesimerkkeihin, alan toimijoihin, rahoitukseen, kentän toimintalogiikkaan ja sen tulevaisuuden näkymiin.

Osallistuja saa uusia näkökulmia, jonka kautta ymmärtää laajemmin soveltavan taiteen kontekstia, sen ajankohtaisuutta ja näiden suhdetta omaan toimijuuteen. Pääpainopiste on osallistujan oman projektin/aloitteen/idean/palvelun kehittämisessä ja sen sparraamisessa sekä kollegiaalisessa vertaistuessa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset http://www.prostt.fi/osaamiskiihdyttamo20162017