Haku Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssijantaiteen MA-ohjelmaan

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULU
24.11.2020

For English see below.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Hakuaika: 7.-20.1.2021
DL: 20.1.2021 klo 15 (UCT +02:00)

Nettisivut | Facebook

Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden intensiivisistä opinnoista. Opintojen keskiössä on monipuolinen esiintyjäntyön käytäntöjen tutkiminen tanssitaiteen ja lähitaiteiden viitekehyksissä. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden syventää ymmärrystä tanssijantaiteen historiasta ja teoriasta ja luovat turvallisen alustan taiteellisille kokeiluille ja oman esiintyjäntyön syventämiselle.

Alan ajankohtaiset kysymykset heijastuvat opetuksen sisältöihin. Opiskelijana voit keskittyä itseä kiinnostaviin työskentelymetodeihin, rooleihin ja perinteisiin. Kehityt niin sooloesiintyjänä kuin taiteellisen työryhmän aktiivisena, reflektoivana jäsenenä. Opinnot tukevat kehittymistäsi omaäänisenä taiteilijana ja esiintyjänä suhteessa muuttuvaan yhteiskuntaan ja sen muuttuviin käsityksiin taiteesta ja ihmisyydestä.

Tanssijantaiteen maisteriohjelma tekee yhteistyötä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun muiden maisteriohjelmien sekä Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa. Opintoihin kuuluu laaja valinnaisten opintojen osa, jonka puitteissa voit tehdä harjoittelun ammattikentällä, suorittaa lisää opintoja tai tehdä henkilökohtaisia projekteja.

Koulutusohjelmassa vierailee lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä opettajia. Opintojen pääasiallinen kieli on suomi tai englanti vuosikurssista riippuen.

Hakeminen.

Ohjelma on avoin kansainvälisille hakijoille ja ilmainen EU / EFA maista tuleville opiskelijoille. Lue lisää ennakkotehtävistä ja hakemisesta osoitteesta https://www.uniarts.fi/ohjeet/nain-haet-tanssijantaiteen-maisteriohjelmaan

Jos sinulla on kysyttävää, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen teak.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Call for Applications for MA in dance performance
University of the Arts Helsinki
Application period 7 – 20 January 2021
Please note that the application period ends at 3pm, UTC +02:00.

Website | Facebook

Master’s Degree Programme in dance performance consists of two years of intense studies. They focus on a diverse exploration of performance practices within the frameworks of dance and related art forms.The studies offer a possibility to deepen your understanding of the history and theory of dance performance in safe and collegial platform of artistic experimenting.

Studies aim to resonate and correspond with topical issues present on the art field. As a student you can focus on the working methods, positions and traditions you find interesting to your artistic practice. You will build up your skills as a solo performer, as well as an active and reflective member of artistic working group.

The studies support your development as unique artist and performer, in relation to the changing society and notions of art and humanity. The programme collaborates with other degree programmes and the Performing Arts Research Center of Theatre Academy. Studies include a broad section of optional studies, that can be pursued in multiple ways, as training in professional field, courses in the university or elsewhere, or as own artistic projects.

The programme is regularly visited by multiple national and international teachers. Primary language of the studies is English or Finnish, depending on the current student cohort.

Applying

The programme is open to international students and is tuition free for EU / EEA students. Learn more about advance assigments and applying at https://www.uniarts.fi/en/guides/apply-to-masters-degree-programme-in-dance-performance/

If you have any questions, please don’t hesitate to contact us at teak.admissions@uniarts.fi.