Haku Taideyliopiston Teatterkorkeakoulun tohtorikoulutukseen

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULU
12.9.2016

Taideyliopisto tarjoaa innostavan oppimisen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan ympäristön. Haku tohtorikoulutukseen tapahtuu akatemiakohtaisesti.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tohtorikoulutus
Hakuaika 1.9.–14.10.2016

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) enintään 6 uutta tohtoriopiskelijaa aloittamaan opintonsa syksyllä 2017.

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa tohtorikoulutuksesta ja tutkimuksesta TeaKissa. Esittävillä taiteilla tarkoitetaan TeaKissa edustettuja aloja. Tutkessa tehtävät tohtoriopinnot ja tutkimus määritellään taiteelliseksi tutkimukseksi.

Taiteellinen tutkimus on taiteen mediumissa toteutuvaa akateemista, monialaista ja yhteisöllistä tutkimusta. Tutken tohtorikoulutusohjelmasta valmistuu esittävien taiteiden taiteilija-tutkijoita, joiden tutkintonimike on tanssitaiteen tai teatteritaiteen tohtori.

Tohtoriopinnoissa opiskelijat toteuttavat taiteellisen tutkimushankkeen itse määrittelemästään aiheesta ja harjaantuu taiteilija-tutkijoiksi. Oman alansa erityisasiantuntijoina he kehittävät ja uudistavat taiteita, niiden tekemistä, tutkimista ja opettamista. He käyvät monimuotoista ja kriittistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. He tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla. Tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina.

Tohtoriopinnot ovat laajuudeltaan 240 op: väitöstutkimus 180 op; läsnäoloa vaativa tutkimusta tukeva opetus 60 op. Hakijaa kehotetaan tutustumaan huolellisesti nyt voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin Tutken verkkosivuilla. Opetustarjonta on osin englanninkielistä, joten hyvä englanninkielen taito on suositeltavaa ja välttämätön niiden opiskelijoiden kohdalla jotka suorittavat tutkinnon englannin kielellä. Tutkintokielenä on suomi tai englanti.

Tutke tarjoaa tohtoriopiskelijoilleen väitöstutkimuksen tekemiseen taloudellisesta tukea rajoitetusti. Tutkessa on muutama palkattu tohtorikoulutettavan työtehtävä jota koulutusohjelmaan valittujen tohtoriopiskelijoiden on mahdollista hakea niiden vapautuessa hakuilmoitusten mukaisesti. Tohtoriopiskelijoita kannustetaan omatoimisesti hakemaan tohtoriopinnoilleen tukea väitöstutkimuksen tekemistä rahoittavilta tahoilta.

Hakuohje: https://www.uniarts.fi/haku-teatterikorkeakoulun-tohtoriohjelmaan-2017
Lisätietoa: teak.doctoral.admissions@uniarts.fi