Haku Taiteellisen Ajattelun Akatemian opintokokonaisuuteen on nyt auki – DL 22.4.

ILMOITTAJA: CIRKO
13.4.2021

Taiteellisen Ajattelun Akatemian opintokokonaisuus (TAA) järjestetään jälleen lukuvuonna 2021–2022. Cirko ja Taideyliopiston Avoin kampus järjestävät yhdessä opintokokonaisuuden, johon toivotaan hakijoita erilaisista opintotaustoista esittävän taiteen kentältä. Tähtäimessä on osallistujien kompositionaalisen ja dramaturgisen ajattelun edistäminen keskustelevassa, monitaiteellisessa ympäristössä.

Haku on avoinna aina 22.4.2021 asti.

TAA:n kohderyhmää ovat esittävien taiteiden tekijät sekä Taideyliopiston esittävien taiteiden maisteriopiskelijat. Opintokokonaisuus on tarkoitettu fyysisen teatterin, sirkuksen, tanssin, musiikin ja näitä yhdistävien teosten tekijöille, jotka haluavat syventää dramaturgisen ajattelun ja esityskomposition taitojaan sekä ymmärtää erilaisia dramaturgian muotoja.

Opintokokonaisuus rakentuu esitysten katsomisesta, ohjatuista keskusteluista, kirjallisista tehtävistä sekä ryhmäharjoitteista. Se vahvistaa osallistujan kykyä avata teoksen dramaturgiaa ja kompositiota. Opiskelija kykenee opintokonaisuuden suoritettuaan perustelemaan omia näkökulmiaan ja ymmärtämään muita näkökulmia. Lähiopetusjaksot kehittävät osallistujan tietoisuutta omasta katsomisen ja kokemisen tavastaan sekä historiastaan. Osallistujat oppivat rakentamaan tapoja ja kieltä, joilla purkaa havaintojaan sekä keskustelemaan ja kirjoittamaan niistä. Viimeisen lähiopetusjakson aikana ryhmä työstää yhdessä vapaamuotoista demoesitystä Cirkon Maneesi-salissa toukokuussa 2022.

Opintokokonaisuuden tarkat tiedot, hakuohjeet ja aikataulu löytyvät Opintopolun sivuilta

Lisätiedot ja kysymykset:
Jarkko Lehmus
dramaturgi-tuottaja
Cirko – Uuden sirkuksen keskus
jarkko.lehmus@cirko.fi
044 732 1150