Haku Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelmaan auki 12.10.2018 asti

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULU
1.10.2018

Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelman opiskelijavalinta

HAKUOHJE 2019
Hakuaika on 31.8.-12.10.2018

Uudet tohtoriopiskelijat

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) ottaa enintään 6 uutta tohtoriopiskelijaa aloittamaan opintonsa syksyllä 2019.

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa tohtorikoulutuksesta ja tutkimuksesta TeaKissa. Esittävillä taiteilla tarkoitetaan TeaKissa edustettuja aloja: suomen- ja ruotsinkielinen näyttelijäntaide, ohjaus, dramaturgia, valo- ja äänisuunnittelu, tanssi, tanssijantaide, koreografia, tanssi- ja teatteripedagogiikka sekä esitystaide ja -teoria.

Tutkessa tehtävät tohtoriopinnot ja tutkimus määritellään taiteelliseksi tutkimukseksi. Tutken mission ja vision 2017-2020  mukaan taiteellinen tutkimus on taiteen mediumissa toteutuvaa akateemista, monialaista ja yhteisöllistä tutkimusta. Tutken tohtorikoulutusohjelmasta valmistuu esittävien taiteiden taiteilija-tutkijoita, joiden tutkintonimike on tanssitaiteen tai teatteritaiteen tohtori.

Tohtoriopinnot ovat laajuudeltaan 240 op, eli väitöstutkimus 180 op ja osin läsnäoloa vaativa tutkimusta tukeva opetus 60 op. Hakijaa kehotetaan tutustumaan huolellisesti nyt voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin Tutken verkkosivuilla. Opetustarjonta on sekä suomen että englanninkielistä, joten hyvä englanninkielen taito on suositeltavaa ja välttämätön niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka suorittavat tutkinnon englannin kielellä. Tutkintokielenä on suomi tai englanti.

Tutke tarjoaa tohtoriopiskelijoilleen väitöstutkimuksen tekemiseen taloudellisesta tukea rajoitetusti. Tutkessa on 6 palkattua määräaikaista tohtorikoulutettavan työtehtävää, jota koulutusohjelmaan valittujen tohtoriopiskelijoiden on mahdollista hakea niiden vapautuessa hakuilmoitusten mukaisesti. Tohtoriopiskelijoita kannustetaan omatoimisesti hakemaan tohtoriopinnoilleen tukea väitöstutkimuksen tekemistä rahoittavilta tahoilta.

Lisätietoja: https://www.uniarts.fi/haku-teatterikorkeakoulun-tohtoriohjelmaan-2019