Hanke-ehdotuspyyntö Québecin ja Pohjoismaiden välisistä kulttuuri-, yhteiskunta- ja tutkimusalan yhteistyöhankkeista

ILMOITTAJA: POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTO
15.11.2018

Hanke-ehdotuspyyntö Québecin ja Pohjoismaiden välisistä kulttuuri-, yhteiskunta-, tutkimus- ja innovointialan yhteistyöhankkeistavuosille 2019-2020

Hakemukset: Su, 16.12.2018 – 23:59

Québecin hallitus (MRIF) ja Pohjoismaiden ministerineuvosto pyytävät hankerahoitushakemuksia, jotka liittyvät Québecin ja Pohjoismaiden välisten kulttuuri-, yhteiskunta-, tutkimus- ja innovointialan yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen.

Osapuolten yhteisen hanke-ehdotuspyynnön tavoitteet:
-Edistetään yhteiskuntien kestävää kehitystä ottaen huomioon hankkeiden kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset, ekologiset tai maantieteelliset tekijät.
-Edistetään näiden kahden alueen välistä vuorovaikutusta kartuttamalla tietämystä ja vahvistamalla sitä kautta alueiden kulttuurista läsnäoloa.
-Edistetään taideteosten ja kulttuurituotteiden yhteiskehittelyä ja yhteislevitystä puolin ja toisin lähinnä taiteilijoille, ohjaajille ja kirjailijoille suunnatuissa vaihto-ohjelmissa sekä järjestämällä julkisia tilaisuuksia ja kehittämällä kulttuurilaitosten välisiä kumppanuuksia.
-Edistetään nykyistä parempaa yhteisymmärrystä vahvistamalla verkostoja ja jakamalla asiantuntemusta.
-Edistetään tutkijoiden välistä yhteistyötä molempia osapuolia kiinnostavilla aloilla.

Vuoden 2019 hanke-ehdotuspyynnön erittely
Painopistealueiksi on valittu kulttuuri, yhteiskunta, tutkimus ja innovointi. Erityishuomiota kohdistetaan hankkeisiin, joissa on mukana 25–35-vuotiaita kumppaneita. Tarkoituksena on edistää näiden alojen pitkän aikavälin yhteistyötä.

Hankkeet voivat olla suunnitellulta kestoltaan joko yksi- tai kaksivuotisia. Huomaa, että rahoitusta ei automaattisesti uusita toiseksi vuodeksi. Rahoitus myönnetään, mikäli komitea arvioi hanketta (edistyminen, aiemman rahoituksen käyttö, toisen vuoden budjettiesitys) myönteisesti ja mikäli se mahtuu käytössä olevaan budjettikehykseen.

Hankkeesta on toimitettava raportti viimeistään 28. helmikuuta 2020.

Lisätietoja