Helmikuussa 2020 haettavia apurahoja ja avustuksia

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
30.1.2020

Oscar Öflunds Stiftelse. Hakuaika 15.1. – 15.2.2020
http://www.oskaroflund.fi

Taiteen edistämiskeskus. Liikkuvuusapurahat taiteilijoille ja työryhmille. Seuraava haku päättyy 02.03.2020.
http://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/YVViGZFdtdpP/viewStipend/11172

Suomen Kulttuurirahasto, maakuntarahastot. Hakuaika 10.01.–10.02.2020
http://skr.fi/

Pohjoismainen kulttuuripiste
Liikkuvuustuki 3.1.-4.2.2020
Residessikeskusten  tuki 8.1.-7.2.2020
Pitkäaikainen verkostotuki 22.1.-21.2.2020
Lyhytaikainen verkostotuki 22.1.-21.2.2020
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/

Islantilais-suomalainen kultuurirahasto. 31.3. asti. http://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/islantilais-suomalainen-kulttuurirahasto/ 

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto. 29.2. asti. https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/suomalais-norjalainen-kulttuurirahasto/

Suomalais-tanskalainen kultuurirahasto. 29.2. asti. https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/suomalais-tanskalainen-kulttuurirahasto/

Taiteen edistämiskeskus

Liikkuvuusapurahat. 2.3.2020 asti
http://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/YVViGZFdtdpP/viewStipend/11172

Alueiden apurahat taiteilijoille ja työryhmille 12.2.–12.3.2020 https://www.taike.fi/fi/hakuajat

Valtion taiteilija-apurahat 28.2.-31.3.2020 https://www.taike.fi/fi/hakuajat

Niilo Helanderin säätiö 1.2.-28.2.2020  https://www.niilohelander.net/apurahat/
Vuoden 2020 HAKUALAT
1) Saksa
2) Ääni- ja valotaide
3) Nuori mieli
4) Digitalisaatio ja oikeusjärjestys
5) Kestävä teollisuus ja kauppa

Jatkuvat haut:

Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Suomen Benelux-instituutti: TelepART-matkatuki
http://www.applytelepart.com/

Aurora-tietokanta: http://www.aurora-tietokanta.fi/