Helmikuussa jaettavia apurahoja ja avustuksia 

ILMOITTAJA: SIRKUKSEN JA TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
1.2.2023

Suomen Kulttuurirahasto: Tammikuun haku – Maakuntarahastot. Suomen Kulttuurirahastolla on 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.
(Hakuaika 16.01.–10.2.)
https://skr.fi/apurahat/tammikuun-haku-maakuntarahastot

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Erityisavustukset kansainvälisten kriisien vaikutusten lieventämiseen taiteen ja kulttuurin alalla. Erityisenä painopisteenä huomioidaan Venäjän hyökkäyksen vaikutukset Ukrainan taide- ja kulttuurielämään ja sitä tukevaan kansainväliseen yhteistyöhön.
(Hakuaika 04.01. – 22.02.)
https://okm.fi/-/erityisavustukset-kansainvalisten-kriisien-vaikutusten-lieventamiseen-taiteen-ja-kulttuurin-alalla

Pohjoismainen kulttuuripiste: Pitkäkestoinen verkostotuki. Tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma painottaa tiedonvaihtoa, uusien yhteyksien luomista ja kiinnostuksen lisäämistä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin.
(Hakuaika 23.01. – 23.02.)
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto: Apurahat. Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.
(Hakuaika 01. – 28.02.)
https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/suomalais-norjalainen-kulttuurirahasto/

TelepART Mobility Support: Promotes opportunities for performing artists, scientists and researchers to travel and perform internationally. The grant is intended for travel and accommodation costs up to €1,000 and the funding decision is made within two weeks from the application.
(Jatkuva haku)
http://applytelepart.com/about/