Helsingin kaupungin erityisavustus taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen

ILMOITTAJA: HELSINGIN KAUPUNKI/KULTUURI JA VAPAA-AIKA
8.9.2020

Kolmen miljoonan euron kulttuurin erityisavustus suunnataan toiminnan käynnistämiseen ylläpitämiseen ja uudelleen muotoiluun koronasta aiheutuneiden rajoitusten sekä jatkuvan epävarmuuden ja hitaan toipumisen jatkuessa.

Erityisavustus on tarkoitettu yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan ja sitä voivat hakea helsinkiläiset oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt yhteisöt, kuten yhdistykset ja toiminimet, säätiöt, osuuskunnat ja osakeyhtiöt. Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt, yksittäiset taiteilijat tai rekisteröitymättömät työryhmät. Avustusta eivät voi myöskään hakea taiteen perusopetuksen oppilaitokset, Helsingin kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat.

Erityisavustuksen kohdentamisessa painotetaan ammattimaisia toimijoita. Avustus kohdennetaan hakijoille, jotka eivät ole saaneet merkittäväksi katsottavaa valtion tai säätiöiden kautta osoitettua korona-ajan avustusta samaa tarkoitusta varten.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala käynnistää ylimääräisen avustuskierroksen 7.9.2020. Haku sulkeutuu 2.10.2020 klo 16.00. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää avustusten kohdentumisesta ylimääräisessä jaoston kokouksessa 24.11.2020.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja hakemuksien keskinäisessä vertailussa käytetään kulttuuri- ja kirjastojaoston aiemmin päättämiä kulttuuriavustusten arviointikriteerejä sekä lisäksi korona-pandemian vuoksi tätä hakukierrosta koskevia täydentäviä arviointikriteerejä, joita ovat

-Toiminta lisää kaupungin elinvoimaisuutta, sykettä ja vetovoimaisuutta sekä monipuolistaa kaupungin kulttuuripalveluiden omaa palvelutarjontaa.
-Toiminta on laajasti vaikuttavaa, merkityksellistä ja kehittyvää.
-Avustusta saavien yhteisöjen omien tulojen osuus on vähintään noin 50 % kokonaistuloista.
-Toiminta edistää myös yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista: ammattitaiteilijoiden työllisyyden turvaaminen ja uusien työmahdollisuuksien luominen, digitaalisten ja teknologisten taide- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen, jo käynnistettyjen hankkeiden toteuttaminen loppuun (syntyneet lisäkustannukset) ja rajoitusten/turvallisuussuositusten mukaisten uusien toimintamuotojen kehittäminen.
-Toimintaan ei ole saatu merkittäviä valtion tai säätiöiden tukia samaa tarkoitusta varten.

Erityisavustus taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille koronasta palautumiseen 2020-2021
Hakuaika: 7.9.–2.10.2020 klo 16.00
Lisätiedot avustuksesta 7.9.2020 alkaen: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/erityisavustus-taide-ja-kulttuurialan-yhteisoille-koronapandemiasta-palautumiseen