Helsingin kaupunki hakee kulttuurisuunnittelijaa

ILMOITTAJA: HELSINGIN KAUPUNKI
19.6.2019

Kulttuurisuunnittelija
Määräaikainen, Työsuhde
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuudet ja avustukset.

Työavain 49-151-19
https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus?id=49-151-19

Haku päättyy 15.07.2019 klo 16:00

Työpaikan osoite: 00510 Helsinki, Konepajankuja 1

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat kulttuuri, liikunta, nuoriso, kirjasto sekä hallinto- ja tukipalvelut. Toimialalla työskentelee noin 1 800 henkilöä.

Tehtävän kuvaus

Taide- ja kulttuuritoiminnan ja avustuksin tuettujen taide- ja kulttuurilaitosten kehittämiseen liittyvä asiantuntijatehtävä.

Työhön kuuluu:

Taiteen ja kulttuurin muotojen arviointi, seuranta ja toimintaedellytysten kehittäminen.

Kulttuuri- ja kirjastojaoston avustuspäätösten valmistelu ja toimeenpano sekä tähän liittyvä tiedon tuottaminen, jakaminen ja verkostojen ylläpito ja kehittäminen eri osapuolten kesken. Osallistuminen avustuspäätöksiä valmistelevan avustustiimin työskentelyyn (erityisesti teatteri).

Kelpoisuusehto

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Hyvä suomen kielen ja riittävä ruotsin ja englannin kielen taito.

Lisäksi edellytämme

Hyvää perehtyneisyyttä taiteen ja kulttuurin monimuotoiseen toimija-, hallinto- kansalaistoiminta- ja rahoittajakenttään. Kulttuurin toimialaan liittyvää analysointi- ja arviointiosaamista tai kokemusta hanketyöstä.

Luemme eduksi

Kokemuksen avustusvalmistelutyöstä.
Kulttuurin toimialaan liittyvää analysointi- ja arviointiosaamista tai kokemusta hankkeiden arvioinnista.
Asiakaslähtöisen ajattelun ja verkostomaisen työtavan. Odotamme tehtävään valittavalta myös aktiivista ja kehittämishenkistä työskentelyasennetta.
Arvostamme monipuolista ICT-osaamista.

Palkkaus 2 944 e

Työaika 36t 45min

Palvelussuhde alkaa 19.08.2019

Palvelussuhde päättyy 31.05.2020

Sopimusala KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. kulttuuripalvelupäällikkö Veikko Kunnas, 040 334 1204, veikko.kunnas@hel.fi

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.