Helsingin päiväkodeissa haettavana 6 taiteilijaresidenssiä eri alojen taiteilijoille

ILMOITTAJA: HELSINGIN KAUPUNKI
15.8.2019

Hei taiteilija! Työtä tarjolla! Tule toteuttamaan omaa taiteenalaasi varhaiskasvatusympäristössä!
Haku päättyy 26.8.2019
Helsingin kaupungin päiväkodeissa ja leikkipuistoissa haettavana 6 taiteilijaresidenssiä työttömänä työnhakijana oleville eri alojen taiteilijoille. TaideRaide toteutetaan jo viidettä kertaa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Siihen palkataan työttömiä taiteilijoita TE-toimiston palkkatuella.

Tehtäväkuvaus
Residenssijakso kestää 8 kk. Taiteilijaresidenssin aikana taiteilijat tuovat taidetta näkyväksi lasten arjessa sekä osallistavat lapsia tekemään taidetta itse. Taiteilijat myös jakavat taiteen tekemiseen liittyvää osaamistaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalle sekä kehittävät uusia taidelähtöisiä toimintamuotoja osaksi varhaiskasvatusta.
TaideRaide rohkaisee sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen sekä lasten keskinäisiin leikkeihin. Se solmii kontakteja ja aktivoi yhteistyötä päiväkotien ja leikkipuistojen lähialueilta löytyvien taidelaitosten ja -organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot residenssitaiteilijan tehtävästä
Tehtävänimike: Residenssitaiteilija leikkipuistoissa tai päiväkodissa (6 kpl)
Yleistyöaika: 38 h 45 min/ vko, 8 kk määräaikainen palkkatukitehtävä
Työajan jakautuminen: 20% omaa taiteellista työskentelyä, 20 % suunnittelua, valmistelua ja yhteistyön
koordinointia, 60 % taiteellista työskentelyä lasten kanssa
Tehtäväkohtainen palkka: 2 500 €/kk
Tehtävä alkaa 1.10.2019

Tehtävän edellytykset:
Soveltuva taiteenalan koulutus.
Eduksi pedagogiset opinnot/ kokemuksen ja ruotsin sekä vieraiden kielten taidot.
Lisäksi hakijan tulee olla
1) alle 25-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä
työnhakijana vähintään 6 kuukautta TAI
2) 25–29-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä
työnhakijana vähintään 12 kuukautta TAI
3) helsinkiläinen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää.

Hakemus:
Hakemukseen liitetään alustava suunnitelma omasta taiteellisesta työskentelystä ja sen soveltamisesta lasten ja
perheiden kanssa ja cv. Ennen työsopimuksen tekoa vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote (laki lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä)

Katso TaideRaiteesta lisää: https://taideraide.wordpress.com/mika-taideraide/
https://www.instagram.com/taideraide_helsinginkaupunki/

Lisätiedot: Sari Karjalainen 040 768 2561, sari.a.karjalainen@hel.fi
Hakemukset lähetetään osoitteeseen rekry.kasko@hel.fi