Helsingin tanssiopisto hakee apulaisrehtoria | Hae viim. 15.4.

ILMOITTAJA: HELSINGIN TANSSIOPISTO
11.4.2022

Helsingin tanssiopisto etsii apulaisrehtoria. Olemme tanssin taiteen perusopetusta yleisen ja laajan opetussuunnitelman mukaisesti antava, kannatusyhdistyspohjainen suuri oppilaitos.
Työsuhde on kokoaikainen esihenkilötyö. Se edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, hallinnollisten tehtävien osaamista ja vahvaa kokemusta esihenkilötehtävistä. Tanssitaiteen tuntemus ja pedagoginen asiantuntemus ovat eduksi, mutta eivät välttämättömiä. Edellytämme lisäksi aktiivisuutta, kykyä itsenäiseen toimintaan, tiimityöskentelytaitoja sekä uskoa tanssin voimaan osana kulttuurielämää.

Tehtäviin kuuluvat mm:

  • henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät
  • opetussuunnitelmien ja -tarjottimen suunnittelu ja kehittäminen yhdessä rehtorin kanssa, käytännön opetusjärjestelyt, oppilasarviointi
  • anomukset, hankkeet, näytökset ja tapahtumat, jotka sisältävät osin myös hyvin käytännöllisiä järjestelyjä
  • yhteydenpito opettajiin, vanhempiin ja oppilaisiin, opettajainkokoukset ja -koulutukset
  • muut oppilaitoksen hallinnolliset tehtävät, mukaan lukien erilaiset tilajärjestelyt
  • toimiminen rehtorin sijaisena tämän poissa ollessa sekä rehtoria avustavat tehtävät

Työ alkaa sopimuksen mukaan.
Hakemukset palkkatoiveineen viim. 15.4.2022 osoitteeseen leila.sillantaka@helsingintanssiopisto.fi
Lisätietoja antaa ma ja ke klo 10-12 rehtori Leila Sillantaka puh. 0400 512059