Höyhentämö etsii tuottajaa

ILMOITTAJA: HÖYHENTÄMÖ TEATTERIYHDISTYS RY
18.6.2020

Höyhentämö-teatteriyhdistys etsii puolipäiväistä tuottaja-teatterisihteeriä vakituiseen työsuhteeseen syyskuusta 2020 alkaen. Työsuhteen alkaessa työaika on 19 tuntia viikossa ja palkka on 1050-1150 euroa kokemuksesta riippuen. Tuottaja-teatterisihteerin toimenkuvaan sisältyy syksyllä 2020 taloushallinto, kaksi esitys hanketta, niiden tiedotus ja markkinointi, toiminta-avustuksen hakeminen sekä uuden toimitilan etsiminen teatterille. Tällä hetkellä Höyhentämöllä ei ole omaa toimitilaa, vaan tuottajalla on työpiste Esitystaiteen keskuksen yhteistoimistossa.

Höyhentämö on parhaillaan uudistamassa taiteellista konseptiaan. Uudistuminen voi vaikuttaa myös tuottaja-teatterisihteerin työtehtäviin. Uudella tuottaja-teatterisihteerillä on mahdollisuus olla mukana toiminnan kehittämis- ja ideointityössä.

Vapaamuotoiset hakemukset 27.7. mennessä osoitteeseen info@hoyhentamo.fi. Liitä hakemukseen ansioluettelo ja tieto millä aikataululla voisit aloittaa. Haastattelut pyritään järjestämään ajalla: 3.-6.8.2020.

………………………

Höyhentämö on nykyteatteria, tanssia ja muita esityksiä tuottava taiteilijayhteisö, jonka kotipaikka on Helsinki. Höyhentämön toiminta perustui viimeisen kahdeksan vuoden ajan useaan rinnakkaiseen taiteelliseen ohjelmaan. Kullakin taiteellisella ohjelmalla on itsenäinen taiteellinen konseptinsa ja siihen perustuva suunnitelma toiminnasta ja esityshankkeista. Tällä hetkellä toimivat neljä taiteellista ohjelmaa, jotka ovat Dances to a Beat, Demokratian Autopsia, Lust and Fear in the Pluckhouse ja massavuoto, päättyvät viimeistään vuoden 2021 aikana. Uutta konseptia kehitetään parhaillaan.

Tuottaja-teatterisihteerin työtehtäviin kuuluvat yhdistyksen taloushallinnon hoitaminen, esitysten tiedotus, rahoituksen hakeminen yhdessä hallituksen kanssa sekä muut esitysten tuottamiseen ja yhdistyksen hallinnointiin liittyvät tehtävät. Höyhentämön toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, joka koostuu taiteellisten ohjelmien vetäjistä. Hallitus toimii myös tuottaja-teatterisihteerin esimiehenä ja lähimpänä työyhteisönä.

http://www.hoyhentamo.fi