Huhtikuussa 2021 haettavia apurahoja ja avustuksia

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
6.4.2021

Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto: Apurahat kansansivistystä edistäviin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin 01.04.2021 – 30.04.2021
https://fi.ottomalm.fi/andamal-och-allmanna-direktiv

AVEK – Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus: Koulutusapurahat ja kurssituki, 21.04.2021 mennessä
https://www.kopiosto.fi/avek/

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner:  Apurahat haettaviksi nuorille teatterintekijöille sekä teatteri- ja tanssitaiteen tai ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille osarahoituksena taideproduktioihin ja tutkimushankkeisiin.
18.03.2021 – 27.04.2021
https://vivicasvanner.fi/

 

Jatkuvat haut:

Jane ja Aatos Erkon säätiö: Avustuksia tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.
https://jaes.fi/

Helsingin kaupunki: Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla avustuksia noin 17 miljoonaa euroa vuosittain.
http://www.hel.fi/kulttuurinavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Avustuksia myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville taide- ja kulttuurihankkeille, joihin ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustuksia.
https://minedu.fi/avustukset

Pohjoismainen kulttuurirahasto / Opstart: Opstart on Pohjoismaisen kulttuurirahaston panostus taide- ja kulttuuriprojektien alkuvaiheisiin, projektien pohjoismaisten tavoitteiden ja pyrkimysten vahvistamiseksi. (Hakuaika 11.1.-11.6.)
https://nordiskkulturfond.org/fi/opstart-info/